Ρύθμιση 120 δόσεων: “Κούρεμα” οφειλής και διαγραφή προσαυξήσεων

Κατατέθηκε σήμερα στη Βουλή το νομοσχέδιο για τη ρύθμιση των 120 δόσεων που αφορά τις οφειλές προς την εφορία, τα ασφαλιστικά ταμεία και τους δήμους, το οποίο αναμένεται να ψηφισθεί στις αρχές της επόμενης εβδομάδας.


Τα βασικά σημεία-κλειδιά της ρύθμισης

ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ

– Στη ρύθμιση των 120 δόσεων υπάγονται όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα (ανεξαρτήτως αν ασκούν εμπορική δραστηριότητα), χωρίς εισοδηματικά κριτήρια.

– Προβλέπεται «κούρεμα» της βασικής οφειλής λόγω του επανυπολογισμού της οφειλής του ασφαλισμένου, η οποία έχει δημιουργηθεί από το 2002 και μετά, και κατόπιν «κούρεμα» των προσαυξήσεων κατά 85%.

– Η οφειλή θα εξοφλείται σε έως 120 δόσεις με ελάχιστο ποσό δόσης τα 50 ευρώ.

– Στη ρύθμιση εντάσσονται οι ληξιπρόθεσμες οφειλές μέχρι και τις 31/12/2018.

– Επίσης, στη ρύθμιση υπάγονται και οι εργοδοτικές οφειλές. Ως προς τις οφειλές των επιχειρήσεων, δεν θα υπάρχει “κούρεμα” αλλά διαγραφή προσαυξήσεων κατά 100% αν πληρώσουν εφάπαξ και 50% αν πληρώσουν σε δόσεις.

– Όσον αφορά τους αγρότες, ισχύουν τα εξής: ελάχιστη δόση τα 30 ευρώ, κούρεμα των προσαυξήσεων κατά 100%, αλλά δεν εντάσσονται στον επανυπολογισμό. 

– Η ρύθμιση των 120 δόσεων χάνεται αν δεν καταβληθεί ποσό που αντιστοιχεί σε δύο δόσεις της ρύθμισης ή αν δεν εξυπηρετούνται οι τρέχουσες οφειλές του 2019.

– Η ηλεκτρονική πλατφόρμα για τις αιτήσεις, αναμένεται να ανοίξει αμέσως μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου ενω θα παραμείνει ανοικτή έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2019.

ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΗΝ ΕΦΟΡΙΑ

– Η αίτηση για υπαγωγή στην ρύθμιση θα υποβάλλεται μέχρι την 28η Ιουνίου 2019.

– Στη ρύθμιση εντάσσονται οι ληξιπρόθεσμες οφειλές μέχρι και τις 31/12/2018.

– Όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα μπορούν να ενταχθούν στην ρύθμιση.

– Για εισοδήματα έως 10.000 ευρώ χορηγείται ρύθμιση σε έως 120 δόσεις με ελάχιστη δόση τα 30 ευρώ. 

– Για εισοδήματα άνω των 10.000 ευρώ θα εφαρμοστεί ένας προοδευτικός συντελεστής και θα υπολογίζεται ο αριθμός των δόσεων σε συνάρτηση με το χρέος του. Οι προοδευτικοί συντελεστές θα μειώνονται ανάλογα με τα τέκνα στις περιπτώσεις που η ρύθμιση αφορά φυσικά πρόσωπα.

– Σε περίπτωση εφάπαξ καταβολής της οφειλής θα υπάρχει διαγραφή των προσαυξήσεων κατά 100%.

– Ο ελάχιστος αριθμός δόσεων θα είναι 18.

– Για τα νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, ισχύει ότι και για τα φυσικά πρόσωπα.

– Για τα νομικά πρόσωπα κερδοσκοπικού χαρακτήρα θα ισχύουν τα εξής:

1) Για οφειλές από τακτική αιτία όπως είναι ο φόρος εισοδήματος, ο ΕΝΦΙΑ κ.λπ, οι δόσεις θα είναι μέχρι 18.

2) Για οφειλές από έκτακτη αιτία όπως είναι ο φόρος κληρονομιάς ή από φόρους που καταβάλλονται εφάπαξ, οι δόσεις θα είναι μέχρι 30.

– Στην ρύθμιση θα μπορούν οι οφειλέτες να εντάξουν και τις οφειλές που έχουν σε άλλες ρυθμίσεις.

– Η ρύθμιση θα χάνεται όταν δεν καταβληθούν δύο συνεχόμενες δόσεις.

– Στην ρύθμιση δεν θα μπορούν να ενταχθούν οφειλέτες που έχουν καταδικασθεί για λαθρεμπορία ή φοροδιαφυγή.

– Αιτήσεις θα μπορούν να γίνουν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΑΑΔΕ. από τις 14 Μαΐου για τα φυσικά πρόσωπα και από 16 Μαΐου για τα νομικά πρόσωπα.

– Όσοι έχουν ενταχθεί στον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών και έχει οριστικοποιηθεί η αίτηση τους δεν θα μπορούν να ενταχθούν στη νέα ρύθμιση.

ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΕ ΔΗΜΟΥΣ

– Η ρύθμιση αφορά οφειλές ιδιωτών και επιχειρήσεων από τέλη, φόρους, δικαιώματα, εισφορές, καθώς και από τις προσαυξήσεις, τους τόκους και των πρόστιμα αυτών προς τους δήμους και τα νομικά τους πρόσωπα.

– Η υπαγωγή στη ρύθμιση γίνεται μετά από αίτηση του οφειλέτη προς την αρμόδια υπηρεσία του οικείου δήμου ή του νομικού προσώπου, το αργότερο μέσα σε τέσσερις μήνες από τη δημοσίευση της ρύθμισης στο ΦΕΚ.

– Η ρύθμιση προβλέπει αποπληρωμή των οφειλών σε έως 100 δόσεις, 

– Ολα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα μπορούν να ρυθμίσουν τις οφειλές τους προς τους δήμους εξασφαλίζοντας διαγραφή των προσαυξήσεων.

Η διαγραφή θα γίνεται ως εξής:

  • Εφάπαξ πληρωμή: Διαγραφή 100%
  • Πληρωμή από 2 έως 24 δόσεις: διαγραφή 80%
  • Πληρωμή από 25 έως 48 δόσεις: διαγραφή 70%
  • Πληρωμή από 49 έως 72 δόσεις: διαγραφή 60%
  • Πληρωμή από 73 έως 100 δόσεις: διαγραφή 50%

– Οι δόσεις είναι μηνιαίες και ισόποσες (τουλάχιστον 20 ευρώ) εκτός της τελευταίας που μπορεί να είναι μικρότερη των υπολοίπων.


ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΝΕΑΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ 120 ΔΟΣΕΩΝ

 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ π. ΟΑΕΕ

 

ΠΑΛΑΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΟΦΕΙΛΗ

 

ΝΕΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΟΦΕΙΛΗ

 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΜΕΙΩΣΗΣ

24.400€

8.150€

66,6%

33.600€

11.050€

67,1%

52.200€

16.800€

67,8%

69.000€

21.100€

69,4%

 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ π. ΕΤΑΑ

 

ΠΑΛΑΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΟΦΕΙΛΗ

 

ΝΕΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΟΦΕΙΛΗ

 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΜΕΙΩΣΗΣ

35.400€

11.300€

66,6%

49.000€

15.400€

68,5%

63.400€

19.600€

69,1%

78.700€

23.900€

69,6%

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΝΕΑΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ 120 ΔΟΣΕΩΝ

 

1. Έστω οφειλέτης με εισόδημα 10.000 ευρώ και συνολική οφειλή 3.600 ευρώ.

Η ρύθμιση γίνεται σε 120 δόσεις των 30 ευρώ (διότι το εισόδημα είναι έως 10.000 ευρώ).

2. Oφειλέτης με εισόδημα 21.000 ευρώ και συνολική οφειλή 30.000 ευρώ.

Η ρύθμιση γίνεται ως εξής:
Έως τις 10.000 ευρώ, ο συντελεστής είναι 0.
Για τις επόμενες επιπλέον 5.000 ευρώ Χ 4% = 200 ευρώ
Για τις επόμενες επιπλέον 5.000 ευρώ Χ 6% = 300 ευρώ.
Για τα τελευταία επιπλέον 1.000 ευρώ Χ 8% = 80 ευρώ.
Άρα, σύνολο ετήσιας ικανότητας αποπληρωμής: 580 ευρώ.
Άρα, μηνιαία ικανότητα 580 / 12 = 48,33 ευρώ.
Άρα, προκύπτει αριθμός δόσεων 30.000 ευρώ / 48,33 = 620.
Άρα, η ρύθμιση είναι στον μέγιστο δυνατό αριθμό, στις 120 δόσεις.

3. Έστω οφειλέτης με εισόδημα 30.000 ευρώ και οφειλή 6.000 ευρώ.

Η ρύθμιση γίνεται ως εξής:
Έως τις 10.000 ευρώ, ο συντελεστής είναι 0.
Για τις επόμενες επιπλέον 5.000 ευρώ Χ 4% = 200 ευρώ.
Για τις επόμενες επιπλέον 5.000 ευρώ Χ 6% = 300 ευρώ.
Για τις επόμενες επιπλέον 5.000 Euro Χ 8% = 400 Euro
Για τις τελευταίες επιπλέον 5.000 ευρώ Χ 10% = 500 ευρώ.
Άρα, σύνολο ετήσιας ικανότητας αποπληρωμής: 1.400 ευρώ.
Άρα, μηνιαία ικανότητα 1.400 / 12 = 116,67 ευρώ.
Άρα, προκύπτει αριθμός δόσεων 6.000 ευρώ / 116,67 = 51,42, άρα 51 δόσεις.
Άρα, η ρύθμιση ορίζεται στις 51 δόσεις.

4. Έστω οφειλέτης με εισόδημα 30.000 ευρώ, οφειλή 6.000 ευρώ και ένα (1) τέκνο.

Η ρύθμιση γίνεται ως εξής:

Έως τις 10.000 ευρώ, ο συντελεστής είναι 0.

Για τις επόμενες επιπλέον 5.000 ευρώ Χ (4-1)=3% = 150 ευρώ.

Για τις επόμενες επιπλέον 5.000 ευρώ Χ (6-1)=5% = 250 ευρώ.

Για τις επόμενες επιπλέον 5.000 ευρώ Χ (8-1)=7% = 350 ευρώ.

Για τις τελευταίες επιπλέον 5.000 ευρώ Χ (10-1)=9% = 450 ευρώ.

Άρα, σύνολο ετήσιας ικανότητας αποπληρωμής: 1.200 ευρώ.

Άρα, μηνιαία ικανότητα 1.200 / 12 = 100 ευρώ.

Άρα, προκύπτει αριθμός δόσεων 6.000 ευρώ / 100 = 60 δόσεις.

Άρα, η ρύθμιση ορίζεται στις 60 δόσεις.


Δείτε εδώ το νομοσχέδιο όπως κατατέθηκε στην Βουλή.

Μοιραστείτε το άρθρο!