Τέλος στα βιβλιάρια υγείας – Έρχεται ο Ατομικός Ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας

Με διάταξη νόμου καταργούνται τα έντυπα βιβλιάρια υγείας (ασθενείας), εφόσον έχει θεσπιστεί ηλεκτρονικό σύστημα συνταγογράφησης και καταχώρησης των δεδομένων υγείας στον Ατομικό Ηλεκτρονικό Φάκελο Υγείας.… Διαβάστε περισσότερα