Νέος Κατώτατος Μισθός από 1η Απριλίου (copyright: Adobe Stock)

Νέος Κατώτατος Μισθός από 1η Απριλίου

Από την 1η Απριλίου 2023, αυξάνεται ο νόμιμος κατώτατος μισθός και το νόμιμο κατώτατο ημερομίσθιο, για τους υπαλλήλους και τους εργατοτεχνίτες όλης της χώρας, χωρίς ηλικιακή διάκριση.


Πιο συγκεκριμένα, με βάση τη νέα υπουργική απόφαση, ο νόμιμος κατώτατος μισθός και το νόμιμο κατώτατο ημερομίσθιο διαμορφώνονται ως εξής:

 • α) Για τους υπαλλήλους ο κατώτατος μισθός ορίζεται στα επτακόσια ογδόντα ευρώ (780,00 €).
 • β) Για τους εργατοτεχνίτες το κατώτατο ημερομίσθιο ορίζεται στα τριάντα τέσσερα ευρώ και ογδόντα τέσσερα λεπτά (34,84 €).

Τί αλλάζει για τις τριετίες;

Την ίδια στιγμή, από την αύξηση του κατώτατου μισθού ωφελούνται ακόμη περισσότερο όσοι εργαζόμενοι μέχρι τις 14 Φεβρουαρίου του 2012 είχαν συμπληρώσει τουλάχιστον μια τριετία προϋπηρεσία.

Οι ελάχιστες αποδοχές – με τις τριετίες – διαμορφώνονται ως εξής:

 • Προϋπηρεσία 0-3 έτη έως τον Φεβρουάριο του 2012: 780 ευρώ
 • Προϋπηρεσία 3-6 έτη έως τον Φεβρουάριο του 2012: 858 ευρώ
 • Προϋπηρεσία 6-9 έτη έως τον Φεβρουάριο του 2012: 936 ευρώ
 • Προϋπηρεσία 9 έτη και άνω έως τον Φεβρουάριο του 2012: 1.014 ευρώ

Το επίδομα προϋπηρεσίας, ανέρχεται σε ποσοστό 10% για κάθε τριετία και μέχρι τρεις τριετίες για τους υπαλλήλους και 5% για κάθε τριετία και μέχρι έξι τριετίες για τους εργατοτεχνίτες.

Πώς επηρεάζονται τα επιδόματα από το νέο κατώτατο μισθό

Η αύξηση του κατώτατου μισθού συμπαρασύρει και μία σειρά επιδομάτων μεταξύ των οποίων και το επίδομα ανεργίας, το οποίο από τα 438 ευρώ που ήταν, αυξάνεται στα 479 ευρώ.

Τα υπόλοιπα επιδόματα, μετά την αύξηση του κατώτατου μισθού, διαμορφώνονται ως εξής:

 • Ειδική παροχή μητρότητας: Κατώτατος μισθός (780 ευρώ)
 • Επίδομα γονικής άδειας: Κατώτατος μισθός (780 ευρώ)
 • Βοήθημα λήξης ανεργίας: 13 ημερήσια επιδόματα (249,08 ευρώ)
 • Βοήθημα τρίμηνης παραμονής στα μητρώα ανέργων: 15 ημερήσια επιδόματα (287,4 ευρώ)
 • Επίδομα αποφυλακισμένων: 15 ημερήσια επιδόματα (287,4 ευρώ)
 • Επίσχεσης Εργασίας: 20 ημερήσια επιδόματα (383,2 ευρώ)
 • Αφερεγγυότητας εργοδότη: Έως 3 μισθοί
 • Εποχικό οικοδόμων: Το 70% των 37 κατ. ημερομ/θιων (902,356 ευρώ)
 • Εποχικό σμυριδεργάτων: Το 70% των 50 κατ. ημερομ/θιων (1.219,4 ευρώ)
 • Εποχικό για καλλιτέχνες, θέατρα, τουρισμό: Το 70% των 25 κατ. ημερομ/θιων (609,7 ευρώ)
 • Άλλα εποχικά επιδόματα (δασεργατών-ρητινοσυλλεκτών, καπνεργατών, αγγειοπλαστών-κεραμοποιών-πλινθοποιών και μισθωτών ναυπηγ/κής ζώνης): Το 70% των 35 κατ. ημερομ/θιων (853,58 ευρώ)
 • Βοήθημα μη μισθωτών: Μηνιαίο επίδομα ανεργίας (479 ευρώ)
 • Επίδομα εργασίας: 50% επιδόματος ανεργίας (239,5 ευρώ)
 • Αποζημίωση μαθητών ΕΠΑ.Σ.: 75% κατ. ημερομισθίου (26,13 ευρώ)
 • Επίδομα πρακτικής άσκησης (ΙΕΚ ΔΥΠΑ): 80% κατώτατου μισθού (624 ευρώ)
 • Απόκτηση εργασιακής εμπειρίας: Κατώτατος μισθός (780 ευρώ)
 • Προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρα: Κατώτατο ημερομίσθιο
 • Προγράμματα απασχόλησης: Επιδότηση 50% – 90% του κατώτατου μισθού
 • Για εργαζόμενους φοιτητές που συμμετέχουν σε εξετάσεις: 30 κατ. ημερομίσθια για τους προπτυχιακούς (1.045,2 ευρώ)/10 κατ. ημερομίσθια για τους μεταπτυχιακούς (348,4 ευρώ).

Πώς διαμορφώνεται το Δώρο Πάσχα με βάση το νέο κατώτατο μισθό

Αν λάβουμε υπόψη ότι το Δώρο Πάσχα υπολογίζεται βάσει του ποσού που καταβάλλεται στους εργαζόμενους ως τακτικές αποδοχές, την 15η ημέρα πριν από το Πάσχα, τότε το φετινό Δώρο Πάσχα υπολογίζεται βάσει των αποδοχών που καταβάλλονται από την 1η Απριλίου.

Μοιραστείτε το άρθρο!