Ξεκινά η ψηφιακή δήλωση των αδειών στο ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ

Ξεκινά η ψηφιακή δήλωση αδειών στο ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ

Από τις 12 Ιανουαρίου 2023, ξεκινά η ψηφιακή δήλωση των αδειών στο ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ από όλες τις επιχειρήσεις – εργοδότες της χώρας, στα πλαίσια εφαρμογής της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας.


Ψηφιακή Οργάνωση Χρόνου Εργασίας – ‘Αδειες

Μετά την ολοκλήρωση της απογραφικής διαδικασίας και τη Δήλωση Ψηφιακού Ωραρίου, η υποχρέωση παρακολούθησης του ωραρίου εργασίας όλων των εργαζομένων στο Π.Σ. Εργάνη γίνεται πλέον με τη νέα διαδικασία Ψηφιακής Οργάνωσης του Χρόνου Εργασίας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση η οποία αναρτήθηκε στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ, από 12-01-2023, όλες οι επιχειρήσεις – εργοδότες, υποχρεούνται να δηλώνουν στο ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ τις άδειες των εργαζομένων τους (που χορηγήθηκαν από τον μήνα Ιανουάριο του 2023 και μετέπειτα).

Η δήλωση των χορηγούμενων αδειών υποβάλλεται απογραφικάεντός του πρώτου δεκαημέρου του μήνα που ακολουθεί τον μήνα χορήγησής τους. 

Ψηφιακή Δήλωση Αδειών – Επισημάνσεις

  1. H υποχρέωση υποβολής των αδειών, δημιουργείται από την ημερομηνία ένταξης των εργαζομένων στη Ψηφιακή Οργάνωση Χρόνου Εργασίας (Εφαρμογή Ψηφιακού Ωραρίου» = ΝΑΙ).(Εφαρμογή Ψηφιακού Ωραρίου» = ΝΑΙ).
  2. Η δήλωση θα είναι δυνατή από την πρώτη ημέρα του μήνα χορήγησης της άδειας έως και τη δέκατη ημέρα του επόμενου ημερολογιακού μήνα.
  3. Οι δηλώσεις θα περιλαμβάνουν: την καταγραφή Κανονικής Άδειας εργαζόμενου για χρονικό διάστημα Ημερομηνία Από – Ημερομηνία Έως, την καταγραφή άλλων τύπων Άδειας ημέρας για συγκεκριμένη ημερομηνία, καθώς και την καταγραφή διαφόρων τύπων Ωροάδειας του εργαζόμενου για συγκεκριμένη ημερομηνία και πρόσθετες πληροφορίες για Ώρα από / Ώρα έως.
  4. Ο χρήστης μπορεί να υποβάλλει δήλωση Οργάνωσης Χρόνου Εργασίας – Άδειες «ΕΝΤΥΠΑ ΣΕΠΕ > Ψηφιακή Οργάνωση Χρόνου Εργασίας > Εισαγωγή» και την επιλογή κατάστασης «Οργάνωση Χρόνου Εργασίας – Άδειες».
  5. Για τη συγκεκριμένη διαδικασία παρέχεται και δυνατότητα ορθής επανάληψης, με τη συμπλήρωση του αριθμού πρωτοκόλλου και της ημερομηνίας υποβολής της αρχικής. Με την υποβολή της δήλωσης με ορθή επανάληψη, ανακαλείται η αρχική δήλωση και ισχύει μόνο το περιεχόμενο της νέας δήλωσης. Επίσης δίνεται η δυνατότητα ανάκλησης της δήλωσης. Οι ανωτέρω δυνατότητες θα πρέπει να είναι σύμφωνες με την σχετική νομοθεσία που διέπει την χορήγηση της κάθε άδειας που καταχωρείται.
Μοιραστείτε το άρθρο!