Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας: Ξεκίνησε η Β’ Φάση

Από τη Δευτέρα, 1η Νοεμβρίου, ξεκίνησε η απογραφή του ωραρίου απασχόλησης για το σύνολο των εργαζομένων με σύμβαση μισθωτής εξαρτημένης εργασίας από όλες τις επιχειρήσεις – εργοδότες της χώρας (Β’ Φάση – Υπο φάση Ι), στα πλαίσια εφαρμογής της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας.


↬ Τί είναι η Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας

Με το άρθρο 74 του Ν. 4808/2021 θεσπίστηκε η υποχρέωση λειτουργίας ηλεκτρονικού συστήματος μέτρησης του χρόνου εργασίας στις επιχειρήσεις- εργοδότες, το οποίο θα είναι συνδεδεμένο διαλειτουργικά, σε πραγματικό χρόνο, με το Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ.

Η υποχρέωση αυτή συνεπάγεται την έκδοση ψηφιακής κάρτας για κάθε εργαζόμενο της επιχείρησης, μέσω της οποίας θα γίνεται η μέτρηση του χρόνου εργασίας, όπως η ώρα έναρξης και λήξης της εργασίας, το διάλειμμα, η υπέρβαση του νόμιμου ωραρίου εργασίας και κάθε είδους άδεια. Τα στοιχεία της ψηφιακής κάρτας εργασίας διασταυρώνονται με τα στοιχεία που αναγράφονται στην Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (ΑΠΔ) που υποβάλλεται από την επιχείρηση.

Υπενθυμίζουμε ότι, από την 1η Ιουλίου η Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας εφαρμόζεται σε όλες τις τράπεζες και τα σούπερ μάρκετ που απασχολούν περισσότερους από 250 εργαζόμενους. Το επόμενο διάστημα, αφού προηγηθεί διάλογος τόσο με την εργοδοσία όσο και με τους εργαζόμενους, θα προχωρήσει με βάση όσα έχουν ήδη ανακοινωθεί η σταδιακή επέκταση του μέτρου σε κλάδους όπως οι ασφαλιστικές εταιρείες, οι εταιρείες security, οι ΔΕΚΟ, η βιομηχανία, η εστίαση και ο τουρισμός.

Η Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας αποτελεί ένα φιλόδοξο εγχείρημα, “εργαλείο για τον έλεγχο της αδήλωτης και υποδηλωμένης εργασίας”, που μακροπρόθεσμα έχει στόχο να προστατεύει όλους τους εργαζομένους. Η εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας παράλληλα, όμως, επιφέρει σημαντικό διαχειριστικό βάρος για τις επιχειρήσεις και τους λογιστές, καθώς και κόστος για αγορά του απαιτούμενου λογισμικού/ εξοπλισμού.


↬ Απογραφική Διαδικασία Επιχειρήσεων Β’ Φάσης

Από 01/11/2022 έως και 20 Δεκεμβρίου 2022 (παράταση) όλες οι επιχειρήσεις της χώρας υποχρεούνται στην απογραφική διαδικασία του Ωραρίου Απασχόλησης για όλους τους εργαζόμενους μισθωτής εξαρτημένης εργασίας, στα πλαίσια της δεύτερης φάσης (Β’ Φάση – Υπο φάση Ι) εφαρμογής του ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ για την Ψηφιακή Οργάνωση του Χρόνου Εργασίας.

Η απογραφή των εργαζόμενων μπορεί να γίνει σταδιακά (π.χ. για κάθε παράρτημα), με την προϋπόθεση να έχει ολοκληρωθεί για το σύνολο του προσωπικού μέχρι και 20 Δεκεμβρίου 2022, ώρα 12:00 τα μεσάνυχτα.

Για όσους εργαζόμενους εντάσσονται στην Ψηφιακή Οργάνωση του Χρόνου Εργασίας μέσω της απογραφικής διαδικασίας, η υποχρέωση παρακολούθησης του ωραρίου εργασίας στο Π.Σ. Εργάνη για αλλαγές στο ωράριο, έκτακτες τροποποιήσεις ωραρίου και άδειες θα γίνεται εφεξής με τη νέα διαδικασία Ψηφιακής Οργάνωσης του Χρόνου Εργασίας, καθώς και με την υφιστάμενη διαδικασία στο Π.Σ. Εργάνη για την υποβολή Υπερωριών.

Ομοίως, για πρόσληψη νέου εργαζόμενου από 01/11/2022, η διαδικασία Αναγγελίας Πρόσληψης (Ε3) η οποία περιέχει τα νέα χαρακτηριστικά εργασιακής σχέσης θα πρέπει να συνοδεύεται από τη δήλωση ωραρίου απασχόλησης σε ψηφιακή μορφή (είτε σταθερό εβδομαδιαίο είτε μεταβαλλόμενο ανά ημέρα), και η παρακολούθηση του ωραρίου απασχόλησης θα γίνεται με τον τρόπο που περιγράφεται παραπάνω.

Τα Βήματα για Ψηφιακή Οργάνωση του Χρόνου Εργασίας

Στόχος της Ψηφιακής Οργάνωσης του Χρόνου Εργασίας είναι η καταγραφή και διάθεση του Προγραμματισμένου Ωραρίου Εργασίας σε ψηφιακή μορφή, το οποίο συγκεντρώνει για κάθε εργαζόμενο όλα τα δηλωθέντα στοιχεία για Ωράριο Εργασίας, Υπερωρίες και Άδειες.

Η διαδικασία αυτή αποτελείται από 2 βήματα:

  1. Απογραφική Δήλωση Μεταβολής Στοιχείων Εργασιακής Σχέσης (Για την Οργάνωση Χρόνου Εργασίας), η οποία πρέπει να υποβληθεί άπαξ για το σύνολο των εργαζόμενων της επιχείρησης, πριν την έναρξη εφαρμογής σε αυτούς της Ψηφιακής Οργάνωσης Χρόνου Εργασίας.
  2. Δήλωση του ωραρίου απασχόλησης (Ψηφιακή Οργάνωση Χρόνου Εργασίας) είτε ως Σταθερό Εβδομαδιαίο είτε ως Μεταβαλλόμενο ανά Ημέρα πριν την έναρξη εφαρμογής του ωραρίου.
  • Κατάργηση χρήσης εντύπων: Μετά την ένταξη εργαζόμενου στην Ψηφιακή Οργάνωση ΧρόνουΕργασίας, δεν θα χρησιμοποιείται πλέον η διαδικασία υποβολής Ε4 – Συμπληρωματικός Ωραρίου ούτε θα επιτρέπεται να συμπληρωθεί ωράριο για τον εργαζόμενο με άλλον Πίνακα Προσωπικού Ε4.
  • Προσοχή: Με την ένταξη εργαζόμενου στην Ψηφιακή Οργάνωση Χρόνου Εργασίας στον Ε4 Τροποποιητικός Αποδοχών και στο Ε4 Ετήσιο τα πεδία που αφορούν [ΩΡΕΣ ΕΝΑΡΞΗΣ & ΛΗΞΗΣ – ΗΜΕΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ] και [ΩΡΕΣ ΔΙΑΛΕΙΜΜΑΤΟΣ – ΔΙΑΚΟΠΗ] πρέπει να παραμένουν κενά πεδία.

↬ Ποιες είναι οι Υποχρεώσεις των Επιχειρήσεων Β’ Φάσης;

  • Απογραφή εργαζομένων από 1/11/2022 – 20/12/2022
  • Δήλωση οργάνωσης και χρόνου εργασίας (ωράριο) από 1/12/2022
  • Δήλωση αδειών/απουσιών μέσα στο πρώτο δεκαήμερο του επόμενου μήνα (από 1/1/2023)
  • Ψηφιακή μεταφορά δεδομένων κάρτας εργασίας

Για την προετοιμασία των επιχειρήσεων και την ενημέρωση των εργαζόμενων, το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων γνωστοποιεί οδηγίες και τεχνικές προδιαγραφές υλοποίησης των νέων ρυθμίσεων

[Κατεβάστε τον Οδηγό Εφαρμογής για την Επιχείρηση/Εργοδότη Εργάνη ΙΙ]

↬ Πρόστιμα έως 10.500 ευρώ 

Όπως προβλέπει η διάταξη του άρθρου 74 παρ.4 του Ν. 4808/2021 εάν, κατά τον επιτόπιο έλεγχο της Επιθεώρησης Εργασίας σε επιχείρηση, διαπιστωθεί ότι η ψηφιακή κάρτα εργαζόμενου δεν είναι ενεργοποιημένη, επιβάλλεται στον εργοδότη πρόστιμο 10.500 ευρώ ανά εργαζόμενο ο οποίος δεν έχει ενεργοποιημένη ψηφιακή κάρτα. Σε περίπτωση που σε τρεις ελέγχους, εντός χρονικού διαστήματος 12 μηνών, διαπιστωθεί η παράβαση της παρούσας, επιβάλλεται προσωρινή διακοπή λειτουργίας της επιχείρησης για χρονικό διάστημα 15 ημερών.

Να σημειωθεί τέλος, ότι μέσω ανακοίνωσης του, το υπουργείο Εργασίας προειδοποιεί ιδιαίτερα ότι θα υπάρξουν έλεγχοι για την εφαρμογή της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας και θα επιβληθούν οι κυρώσεις που προβλέπονται στην σχετική Υπουργική Απόφαση.

Μοιραστείτε το άρθρο!