Πόθεν Έσχες 2023: Όλες οι αλλαγές

Πόθεν Έσχες: Αλλαγές στην Υποβολή Δηλώσεων

Οι σημαντικότερες αλλαγές που φέρνει ο νέος νόμος 5026/2023 για την υποβολή των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης 2023 (Δηλώσεις Πόθεν Έσχες).


Κατηγορίες Υπόχρεων

 Οι 49 περιπτώσεις υπόχρεων υπόχρεων προσώπων σε υποβολή δήλωσης, που υπήρχαν μέχρι σήμερα, εντάσσονται σε μόλις δεκατρείς (13) κατηγορίες (Κεφάλαιο Β΄: Υπόχρεοι σε δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης):

 • Πολιτικά πρόσωπα (άρθρο 4 του ν. 5026/2023)
 • Γενικοί και ειδικοί γραμματείς Βουλής και Γενικής Κυβέρνησης και υποστηρικτικό πολιτικό προσωπικό (άρθρο 5 του ν. 5026/2023)
 • Αποκεντρωμένες Διοικήσεις και τοπική αυτοδιοίκηση (άρθρο 6 του ν. 5026/2023)
 • Λοιπού δημόσιου τομέα (άρθρο 7 του ν. 5026/2023)
 • Τομέας δικαιοσύνης (άρθρο 8 του ν. 5026/2023)
 • Χρηματοπιστωτικός τομέας (άρθρο 9 του ν. 5026/2023)
 • Ραδιοτηλεοπτικός τομέας και έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου (άρθρο 10 του ν. 5026/2023)
 • Ένοπλες δυνάμεις, σώματα ασφαλείας και συναφείς υπηρεσίες (άρθρο 11 του ν. 5026/2023)
 • Ελεγκτικές και οικονομικές υπηρεσίες (άρθρο 12 του ν. 5026/2023)
 • Τομέας αθλητισμού (άρθρο 13 του ν. 5026/2023)
 • Τομέας δημόσιων συμβάσεων (άρθρο 14 του ν. 5026/2023)
 • Ιατρικός τομέας (άρθρο 15 του ν. 5026/2023)
 • Λοιπές κατηγορίες υπόχρεων (άρθρο 16 του ν. 5026/2023)

Υπόχρεοι σε δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης

Προβλέπεται η αυτοτελής υποχρέωση των συζύγων, των εν διαστάσει συζύγων ή μερών συμφώνου συμβίωσης σε δήλωση περιουσιακής κατάστασης και οικονομικών συμφερόντων.

Υποχρέωση ηλεκτρονικής καταχώρισης κατάστασης υπόχρεων

Εντός των πρώτων δεκαπέντε (15) ημερών κάθε μήνα για τις αρχικές Δ.Π.Κ. και μέχρι το τέλος Μαΐου κάθε έτους για τις ετήσιες Δ.Π.Κ., ο αρμόδιος φορέας ή τα όργανα διοίκησης του φορέα στον οποίο υπάγονται ή από τον οποίο εποπτεύονται οι υπόχρεοι ετήσιας Δ.Π.Κ., υποχρεούται να καταχωρίσει ηλεκτρονικά, μέσω της ενιαίας διαδικτυακής εφαρμογής, και να οριστικοποιήσει την κατάσταση των υπόχρεων προσώπων, συμπεριλαμβανομένων των συζύγων τους, των εν διαστάσει συζύγων τους ή των προσώπων με τα οποία έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 του ν. 4356/2015 (Α’ 181). (Άρθρο 17,).

Για τον σκοπό αυτό, οι υπόχρεοι γνωστοποιούν στον αρμόδιο φορέα ή τα όργανα διοίκησης του φορέα στον οποίο υπάγονται ή από τον οποίο εποπτεύονται τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) τους, καθώς και αυτόν των συζύγων τους, των εν διαστάσει συζύγων τους ή των προσώπων με τα οποία έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης μέχρι τις 30 Μαρτίου κάθε έτους, ώστε να επικαιροποιηθεί η κατάσταση υπόχρεων προσώπων.

Τρόπος υποβολής

Απαλλάσσονται τα υπόχρεα πρόσωπα από τη διαδικασία συλλογής των απαιτούμενων στοιχείων της δήλωσης και τα αναγκαία στοιχεία της δήλωσης θα αποτυπώνονται, αυτόματα, μέσω των οικείων ηλεκτρονικών συστημάτων, με την προϋπόθεση ότι ο υπόχρεος συναινεί στην πρόσβαση. (Κεφάλαιο Γ΄: Προπαρασκευή υποβολής, Χρόνος – περιεχόμενο – τρόπος υποβολής Δ.Π.Κ. και Δ.Ο.Σ.).

Έλεγχος Δ.Π.Κ

Το υποχρεωτικά ελεγχόμενο ποσοστό των Δ.Π.Κ. αυξάνεται σε 7% των κατ΄ έτος συνολικά ελεγχόμενων δηλώσεων. Ειδικά για το πρώτο έτος εφαρμογής το ανωτέρω ποσοστό ορίζεται σε 5% και για το δεύτερο σε 6%. Για την επιλογή των δηλώσεων που θα ελέγχονται, θα λαμβάνονται υπόψη κριτήρια ανάλυσης κινδύνου και άλλα στοιχεία.

Οι Δ.Π.Κ. των υπόχρεων του άρθρου 4 του νόμου δημοσιοποιούνται στον διαδικτυακό τόπο της Βουλής. Η ανάρτηση των δηλώσεων διαρκεί τρία (3) έτη (άρθρο 32).


Χρήσιμοι Σύνδεσμοι:

Συχνές Ερωτήσεις για τις Δηλώσεις Πόθεν Έσχες

Εφαρμογή Υποβολής Δήλωσης Πόθεν Έσχες

Κέντρο Εξυπηρέτησης Υπόχρεων για Πόθεν Έσχες: τηλ. 210 48.02.100

Μοιραστείτε το άρθρο!