Νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες e-ΕΦΚΑ

Από αύριο Δευτέρα, 19 Οκτωβρίου, τίθενται σε λειτουργία οι νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑΜη μισθωτοί, ελεύθεροι επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενοι και αγρότες, θα μπορούν πλέον να εξυπηρετηθούν ηλεκτρονικά γλιτώνοντας τη γραφειοκρατία και την πολύωρη αναμονή.


Η υπαγωγή στην ασφάλιση, η μεταβολή επαγγελματικής δραστηριότητας και η διακοπή της ασφάλισης αποτελούν καθοριστικές επιχειρησιακές λειτουργίες, συνδεδεμένες άμεσα με την ορθή ασφαλιστική τακτοποίηση και εισφοροδότηση.

Οι παραπάνω εργασίες, συνδέονται άμεσα με τη λειτουργία των επιχειρήσεων, τη συμμετοχή τους σε ευρύτερες συναλλακτικές δραστηριότητες και, βεβαίως τη χορήγηση παροχών, υγείας και συνταξιοδοτικών.

Στο πλαίσιο αυτό, η απλοποίηση των ροών εργασίας μέσω ηλεκτρονικών υπηρεσιών που θα ολοκληρώνουν, με πλήρη και έγκυρο τρόπο, τον μέχρι σήμερα, φυσικό κύκλο εργασιών, αποτελεί κομβικό εγχείρημα.

Νέες Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες e-ΕΦΚΑ [Εγκύκλιος 46/2020]

Α. Για την υποστήριξη των νέων ηλεκτρονικών συναλλαγών έχουν υλοποιηθεί στον ιστότοπο του e-ΕΦΚΑ (www.efka.gov.gr) οι πιο κάτω ηλεκτρονικές υπηρεσίες για μη μισθωτούς.

 • «Βεβαίωση Υποβολής Απογραφικής Δήλωσης»
 • «Μεταβολή Δραστηριότητας»
 • «Λήξη Ασφάλισης»

Συνιστάται πριν από την είσοδο στις υπηρεσίες και για την ταχύτερη εξυπηρέτησή του, ο χρήστης να διαθέτει τους κωδικούς taxisnet, τον ΑΜΚΑ και τον/τους ΚΑΔ, κύριας και δευτερεύουσας δραστηριότητας, που προτίθεται να ασκήσει ή να μεταβάλει (προσθήκη ή αφαίρεση) ή να διακόψει.

Β. Οι νέες υπηρεσίες παρέχουν τις πιο κάτω, κατά περίπτωση, λειτουργικές δυνατότητες:

 1. Υποβολή σχετικού αιτήματος – δήλωσης
 2. Ανάκτηση στοιχείων Μητρώου ΑΜΚΑ και ταυτοποίηση του αιτούντος
 3. Καταχώριση στοιχείων ατομικής επαγγελματικής δραστηριότητας (διεύθυνση και Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ) και στοιχείων επικοινωνίας και οικογενειακής κατάστασης
 4. Συμπλήρωση ερωτηματολογίων με σκοπό τον προσδιορισμό της ασφάλισης και των ασφαλιστικών εισφορών
 5. Επιλογή ασφαλιστικής κατηγορίας για κύρια ασφάλιση, επικουρική και εφάπαξ παροχών, (ανάλογα με τη δηλωθείσα δραστηριότητα)
 6. Δημιουργία της προβλεπόμενης, κατά περίπτωση, βεβαίωσης ή αποδεικτικού
 7. Έλεγχος αυθεντικότητας των Βεβαιώσεων.

Γ. Έκδοση και Τύπος Βεβαιώσεων

Οι Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες παρέχουν τη δυνατότητα άμεσης έκδοσης Βεβαιώσεων για:

 • υποβολή Απογραφικής Δήλωσης για έναρξη ατομικής δραστηριότητας
 • μεταβολή ατομικής δραστηριότητας – προσθήκη ΚΑΔ

Η πρόσβαση στις νέες υπηρεσίες γίνεται μέσω της δικτυακής πύλης gov.gr ή του δικτυακού τόπου www.efka.gov.gr  με τη χρήση των κωδικών TAXISnet.

Μοιραστείτε το άρθρο!