Τί ισχύει τελικά με τις Βεβαιώσεις Μετακίνησης;

Lockdown: Τί ισχύει τελικά με τη βεβαίωση μετακίνησης;

Έπειτα από την σύγχυση που προκλήθηκε σχετικά με τις βεβαιώσεις μετακίνησης κατά τη διάρκεια του lockdown στη χώρα μας, αναρτήθηκαν στο forma.gov.gr επίσημες οδηγίες για τον τρόπο μετακίνησης πολιτών, εργαζομένων, εργοδοτών, ελεύθερων επαγγελματιών και αυτοαπασχολούμενων.

Πιο συγκεκριμένα, για τη μετάβαση των εργαζομένων προς και από την εργασία η βεβαίωση μετακίνησης γίνεται είτε μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος ΕΡΓΑΝΗ ή είτε συμπληρώνοντας το έντυπο «Βεβαίωση Κυκλοφορίας Εργαζομένου» το οποίο υπογράφεται από τον εργοδότη.

Παρακάτω, θα δείτε αναλυτικά τί ισχύει σε κάθε περίπτωση, καθώς και οδηγίες βήμα-βήμα για την υποβολή ή αναζήτηση των βεβαιώσεων κυκλοφορίας στο ΕΡΓΑΝΗ.

Βεβαιώσεις Μετακίνησης

1. Εργαζόμενοι – Μισθωτοί Ιδιωτικού Τομέα

Οι εργαζομένοι –μισθωτοί του ιδιωτικού τομέα, προκειμένου να μετακινούνται κατά τη διάρκεια της καραντίνας (7/11 – 30/11/2020) μπορούν να χρησιμοποιούν εναλλακτικά δύο έντυπα ως προς την έκδοση της σχετικής βεβαίωσης άδειας κυκλοφορίας.

Ειδικότερα δίνεται η δυνατότητα με τους εξής δύο τρόπους:

Α) Χειρόγραφη Βεβαίωση τύπου Α΄ (εκτύπωση από το https://forma.gov.gr/), συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη από τον εργοδότη, με φυσική σφραγίδα αυτού και παρέχεται, με προσωπική ευθύνη του υπογράφοντος, ή

Β) Βεβαίωση Άδειας Κυκλοφορίας για τους Εργαζόμενους από το ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ: στο https://eservices.yeka.gr/

2. Αυτοαπασχολούμενοι – Ελ. Επαγγελματίες & Επιτηδευματίες

Για τα Μέλη Οργάνων Διοίκησης και τους Αυτοαπασχολούμενους – Ελ. Επαγγελματίες & Επιτηδευματίες, για την μετακίνηση τους μπορούν να χρησιμοποιούν εναλλακτικά και τους δύο τύπους Βεβαιώσεων Άδειας Κυκλοφορίας, δηλαδή τη Βεβαίωση  που εκδίδονται από το ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ ή τη βεβαίωση τύπου Α.

Επισημάνσεις:

 1. Με τις Βεβαιώσεις Άδειας Κυκλοφορίας που εξάγονται από το ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ  καλύπτονται και οι εκτός των ορίων περιφερειακής ενότητας μετακινήσεις για λόγους εργασίας.
 2. Οι ήδη εκδοθείσες από το ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ Βεβαιώσεις Άδειας Κυκλοφορίας ισχύουν μέχρι την αναγραφόμενη ημερομηνία λήξης τους.

Βεβαίωση Εργαζομένου Τύπου Α

Για πάγια βεβαίωση κίνησης (Τύπου Α) προς και από την εργασία απαιτείται συμπληρωμένο το κάτωθι έντυπο:

Οδηγίες για Υποβολή Βεβαίωσης Τύπου Β στο ΕΡΓΑΝΗ

Α. Πρόσβαση και είσοδος στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ στο: https://eservices.yeka.gr/

  • Ειδικά Έντυπα > Βεβαιώσεις Κυκλοφορίας > Εισαγωγή > Επιλογή
  • Είδος Εντύπου: Υπεύθυνη Δήλωση – Βεβαίωση Άδειας κυκλοφορίας
   • 1. Εργαζόμενου, ή
   • 2. Αυτοαπασχολούμενου – Ελ. Επαγγελματία &  Επιτηδευματία (η δυνατότητα δίνεται μόνο για φυσικά πρόσωπα), ή/και μέλους Οργάνου Διοίκησης
  • Η φόρμα προσυμπληρώνεται με όλα τα στοιχεία (1 ή 2)
  • Επιλέγεται μία ή περισσότερες περιφερειακές ενότητες σε περίπτωση που απαιτείται
  • Επιλέγεται ώρα (από – έως)
  • Η αίτηση – βεβαίωση υποβάλλεται, λαμβάνει Αρ. Πρωτοκόλλου και Ημερομηνία και μπορεί να εκτυπωθεί ή να αποθηκευΘεί ως αρχείο pd

Β. Αναζήτηση ήδη καταχωρημένων και υποβληθέντων βεβαιώσεων

  • Πρόσβαση και είσοδος στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ
  • Επιλογή: Ειδικά Έντυπα > Βεβαιώσεις Κυκλοφορίας > Αναζήτηση
  • Επιλογή Φίλτρων και αναζήτηση
  • Από την Επιλογή της κάθε αίτησης μπορεί να γίνει εκτύπωση της βεβαίωσης

Αναλυτικές Οδηγίες για τις Βεβαιώσεις Μετακίνησης θα βρείτε ΕΔΩ 👇

Μοιραστείτε το άρθρο!