Κτηματολόγιο: Πώς θα υποβάλετε δήλωση ιδιοκτησίας ακινήτου

Όλα όσα χρειάζεται να γνωρίζετε για το κτηματολόγιο, τους τρόπους υποβολής δήλωσης ιδιοκτησίας, τα απαραίτητα έντυπα/δικαιολογητικά που υποβάλλονται, τα πρόστιμα σε περιπτώσεις εκπρόθεσμης δήλωσης, καθώς και άλλες χρήσιμες πληροφορίες, προκειμένου να κατοχυρώσετε τα ακίνητά σας.


Τους τελευταίους μήνες ολόκληρη η χώρα βρίσκεται σε ρυθμούς… κτηματογράφησης, καθώς από το Νοέμβριο του 2018 ξεκίνησε η τελευταία φάση καταγραφής ακινήτων η οποία επεκτείνεται σταδιακά σε όλες τις περιφερειακές ενότητες που μέχρι τώρα δεν είχαν κτηματογραφηθεί, με στόχο να ολοκληρωθεί το Εθνικό Κτηματολόγιο, ένα μεγάλο και πολύπαθο έργο που εκκρεμεί από το 1995.

Ωστόσο, επειδή είναι αρκετές οι απορίες αλλά και οι δυσκολίες που καλούνται να αντιμετωπίσουν οι ιδιοκτήτες ώστε να πιστοποιήσουν ότι η περιουσία τους τούς ανήκει, χρειάζεται να είναι σωστά ενημερωμένοι για τα απαραίτητα στοιχεία που πρέπει να συγκεντρώσουν και τις ενέργειες που θα ακολουθήσουν.

Οδηγός “επιβίωσης” για το Κτηματολόγιο

1. Τι είναι το Κτηματολόγιο;

Είναι μια πλήρης καταγραφή όλων των ακινήτων και των δικαιωμάτων (εγγραπτέων) πάνω σ΄αυτά σε όλη τη χώρα, με σκοπό την προστασία και την κατοχύρωσή τους. Δεν έχει την έννοια του φορολογικού ελέγχου. 

2. Τι είναι ο ΚΑΕΚ (Κωδικός Αριθμός Εθνικού Κτηματολογίου);

Ο Κωδικός Αριθμός Εθνικού Κτηματολογίου είναι ο μοναδικός για κάθε ακίνητο 12ψήφιος αριθμός, με τον οποίο γίνεται εύκολα και γρήγορα η αναζήτηση στη βάση δεδομένων του Κτηματολογίου. Κάθε ένα από τα ψηφία που τον αποτελούν προσδιορίζει συγκεκριμένη πληροφορία πχ Νομό στο οποίο βρίσκεται το γεωτεμάχιο, Δήμο ή Δημοτικό Διαμέρισμα ή Κοινότητα, τον «κτηματολογικό τομέα», την «κτηματολογική ενότητα» και τέλος τον αύξοντα αριθμό του γεωτεμαχίου εντός της ενότητας.

3. Ποια είναι τα στάδια κτηματογράφησης;

Τα βασικά στάδια κτηματογράφησης είναι τα εξής:

 1. Υποβολή δηλώσεων ιδιοκτησίας από φυσικά/ νομικά πρόσωπα.
 2. Επεξεργασία δηλώσεων από δικηγόρους και τοπογράφους.
 3. Προανάρτηση κτηματολογικών στοιχείων. Υποβολή αιτήσεων επανεξέτασης στοιχείων.
 4. Αναμόρφωση κτηματολογικών πινάκων και διαγραμμάτων.
 5. Ανάρτηση κτηματολογικών στοιχείων – Υποβολή αιτήσεων διόρθωσης/ενστάσεων.
 6. Αναμόρφωση κτηματολογικών πινάκων και διαγραμμάτων.
 7. Ολοκλήρωση κτηματογράφησης.
 8. Έναρξη λειτουργίας Κτηματολογικού Γραφείου (Αρχικές Εγγραφές).

4. Ποιοι υποβάλλουν την υποχρεωτική δήλωση στο Κτηματολόγιο;

Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που έχει εμπράγματο ή εγγραπτέο δικαίωμα σε ακίνητο υποχρεούται να υποβάλει δήλωση στο Κτηματολόγιο.

Συγκεκριμένα, υποχρέωση υποβολής δήλωσης έχουν οι ακόλουθοι:

 • ο ιδιοκτήτης ακινήτου, ο οποίος έχει κυριότητα (πλήρη ή ψιλή)
 • κάθε δικαιούχος επικαρπίας και προσωπικής ή πραγματικής δουλείας (οποιουδήποτε περιεχομένου)
 • ο δικαιούχος εμπράγματης ασφάλειας, κατάσχεσης, εγγραπτέας αγωγής, εγγραπτέας μίσθωσης (χρονομεριστική, χρηματοδοτική, υπερενναετής)
 • όσοι διαχειρίζονται ξένη περιουσία (πχ εκκαθαριστής διαθήκης, σύνδικος πτώχευσης, κηδεμόνας σχολάζουσας κληρονομιάς, εκτελεστής διαθήκης, διαχειριστής ακινήτου κ.λ.π.)

* Η δήλωση αφορά στο δικαίωµα επί ακινήτου και όχι στο ακίνητο. Αυτό σηµαίνει ότι σε περίπτωση που ένα ακίνητο ανήκει σε περισσότερα από ένα άτοµα, πρέπει όλοι όσοι έχουν δικαίωµα σε αυτό, να το δηλώσουν.

* Σημειώνεται πως όσα ακίνητα δεν δηλωθούν – κατά τη διάρκεια της κτηματογράφησης – θα καταγραφούν στις αρχικές εγγραφές ως «αγνώστου ιδιοκτήτη»

5. Πού και πότε υποβάλεται η δήλωση;

Για την υποβολή δήλωσης στο Εθνικό Κτηµατολόγιο συµπληρώνονται τα ειδικά έντυπα δήλωσης δικαιώµατος. Υπάρχουν δύο έντυπα, το Δ1, το οποίο συµπληρώνεται από τα φυσικά πρόσωπα που έχουν δικαίωµα κυριότητας ή δουλείας και το Δ2, το οποίο κατά κανόνα συµπληρώνεται από τα νοµικά πρόσωπα και από τα φυσικά πρόσωπα όταν έχουν να δηλώσουν οποιοδήποτε άλλο δικαίωµα εκτός από κυριότητα και δουλεία όπως π.χ. εµπράγµατη ασφάλεια, κατάσχεση, εγγραπτέα αγωγή, εγγραπτέα µίσθωση.

Η δήλωση υποβάλεται στο Γραφείο Κτηματογράφησης της περιοχής όπου βρίσκεται το ακίνητό σας ή και ηλεκτρονικά μέσω ειδικής εφαρμογής στην ιστοσελίδα του Φορέα “ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ” www.ktimatologio.gr.

Δεν γίνεται δεκτή η ταχυδροµική υποβολή της δήλωσης.

Η προθεσµία υποβολής δηλώσεων για τους κατοίκους εσωτερικού είναι τρεις µήνες. Η αντίστοιχη προθεσµία για τους κατοίκους εξωτερικού και το Ελληνικό Δηµόσιο είναι έξι µήνες. Μετά τη λήξη της προθεσµίας υποβολής δηλώσεων, κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που αποκτά νέο δικαίωµα σε ακίνητο πρέπει να υποβάλει δήλωση, εντός ενός µηνός από τη µεταγραφή του στο Υποθηκοφυλακείο. Πέραν του µήνα, η δήλωση είναι εκπρόθεσµη.

6. Πώς υποβάλλω την δήλωση;

Μπορείτε να υποβάλετε τη δήλωση ιδιοκτησίας σας με δύο τρόπους:

Α. Υποβολή δήλωσης στο Γραφείο Κτηματογράφησης

Πηγαίνοντας ο ίδιος ή κάποιο τρίτο πρόσωπο. Στην περίπτωση που τρίτος απλώς καταθέτει τη δήλωση αντί για εσάς απαιτείται απλή εξουσιοδότηση (χωρίς θεώρηση του γνησίου της υπογραφής). Στην περίπτωση που τρίτος συμπληρώνει, υπογράφει και καταθέτει τη δήλωση αντί για εσάς απαιτείται συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο.

Η δήλωση σε τρία βήματα:

 • Προσκόμιση δήλωσης στο Γραφείο Κτηματογράφησης – Αυτόματος υπολογισμός τέλους κτηματογράφησης – Έκδοση Εντύπου «ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ & ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΕΛΟΥΣ» (20ψηφιος κωδικός πληρωμής + ποσό πληρωμής)
 • Πληρωμή τέλους στις συνεργαζόμενες τράπεζες.
 • ​Προσκόμιση του πρωτότυπου παραστατικού πληρωμής στο Γραφείο Κτηματογράφησης – Παραλαβή του  «ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗΣ  ΔΗΛΩΣΗΣ» – ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Β. Ηλεκτρονική υποβολή δήλωσης (απαιτείται πιστωτική κάρτα)

Οδηγίες για την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης:

 1. Επιλογή Νομού- ΟΤΑ
 2. Στοιχεία δικαιούχου
 3. Επιλογή Ακινήτου
 4. Επισύναψη εγγράφων
 5. Έλεγχος πληρότητας της δήλωσης πριν από την πληρωμή του παγίου τέλους κτηματογράφηση

Σημαντικές διευκρινίσεις σχετικά με την Υπηρεσία Ηλεκτρονικής Υποβολής Δήλωσης
 • Η σύνδεση με την εφαρμογή γίνεται με τη χρήση των κωδικών taxisnet. ΠΡΟΣΟΧΗ! Ο λογαριασμός σας στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες είναι προσωπικός. Δεν μπορείτε να υποβάλλετε δήλωση για άλλα πρόσωπα με το δικό σας λογαριασμό.
 • Σε κάθε σημείο της διαδικασίας συμπλήρωσης της δήλωσης μπορείτε να αποθηκεύετε τη δήλωση και να εξέρχεστε από την εφαρμογή, ώστε να συνεχίσετε άλλη στιγμή αν το επιθυμείτε. Όταν όμως υποβάλετε οριστικά τη δήλωση, αυτή δεν μπορεί πλέον να αλλάξει από εσάς και με βάση το νομικό πλαίσιο της Κτηματογράφησης υπόκειται σε έλεγχο από εντεταλμένους φορείς. 
 • Κάθε δήλωση προσώπου μπορεί να περιλάβει οσαδήποτε δικαιώματα σε ακίνητα του ίδιου υπό κτηματογράφηση προκαποδιστριακού ΟΤΑ (Κοινότητα ή Δήμος πριν την εφαρμογή της διοικητικής διαίρεσης του Καποδίστρια και του Καλλικράτη). Έτσι, αν ένα πρόσωπο δηλώσει πολλά ακίνητα σε έναν και μόνον ΟΤΑ θα υποβάλει μόνο μία δήλωση και θα κάνει μόνο μία φορά χρήση της πιστωτικής του κάρτας. Σε περίπτωση που θέλει κάποιος να δηλώσει δικαιώματα επί ακινήτων που βρίσκονται σε δύο ή περισσότερους ΟΤΑ, θα πρέπει να υποβάλει δύο ή περισσότερες διαφορετικές δηλώσεις (μία για κάθε ΟΤΑ) και να κάνει αντίστοιχο αριθμό διαφορετικών πληρωμών μέσω πιστωτικής κάρτας.
 • Ο εντοπισμός της θέσης των δηλούμενων ακινήτων είναι υποχρεωτικός και πραγματοποιείται με την χρήση πολλών σύγχρονων εργαλείων (δυνατότητα αναζήτησης μέσω: συντεταγμένων, σημείων ενδιαφέροντος, οδών, τοπωνυμίων, οικισμών, κωδικών τεμαχίων αναδασμών/διανομών, φόρτωσης αρχείων dxf, asci, εφαρμογής κινητού τηλεφωνου κλπ). Καλείστε να εντοπίσετε οριοθετώντας τη γεωγραφική έκταση της ιδιοκτησίας σας.
 • Η υποβολή των συνοδευτικών εγγράφων γίνεται μόνο ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής και προηγείται της διαδικασίας της πληρωμής. Το μέγιστο επιτρεπόμενο μέγεθος ενός αρχείου είναι 40 Mb. Οι επιτρεπόμενοι τύποι αρχείων είναι doc, docx, pdf, tiff, jpg. Δεν είναι δυνατή η ταχυδρομική αποστολή εγγράφων.
 • Αφού ολοκληρώσετε τη δήλωσή σας μπορείτε να πληρώσετε το αντίστοιχο τέλος κτηματογράφησης, με ασφαλή τρόπο μέσω πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας. Η κάρτα μπορεί να ανήκει σε εσάς ή σε τρίτο πρόσωπο. Το τέλος υπολογίζεται αυτόματα από την εφαρμογή με βάση τα δηλούμενα από εσάς στοιχεία.
 • Με την επιτυχή ολοκλήρωση της πληρωμής λαμβάνετε ένα ηλεκτρονικό μήνυμα επιβεβαίωσης της πληρωμής. Για τον λόγο αυτό είναι πολύ σημαντικό να γράψετε το e-mail σας σωστά.
 • Αφού πληρώσετε ηλεκτρονικά το τέλος για τα ακίνητα μίας δήλωσης, σας συστήνουμε να τυπώσετε τις συνοδευτικές εκτυπώσεις των στοιχείων της για το αρχείο σας (Εκτύπωση Επιτυχούς Υποβολής Δήλωσης, Προεπισκόπηση Δήλωσης).

Επισήμανση: Για την προβολή των δηλώσεων που έχουν υποβληθεί ηλεκτρονικά μέχρι την 03-02-2019, μπορείτε να συνδεθείτε με τους κωδικούς κτηματολογίου (username, password) με τους οποίους υποβάλατε τη δήλωση, πατώντας εδώ.


7. Ποια έγγραφα ή και στοιχεία συνυποβάλλονται µε το έντυπο της δήλωσης;

Εκτός από το έντυπο της δήλωσης, τα απαραίτητα δικαιολογητικά που υποβάλλονται είναι:

 • Απλό φωτοαντίγραφο του τίτλου, που τεκµηριώνει το δικαίωµα σε ακίνητο (π.χ. συµβόλαιο). Εάν κάποιος έχει αποκτήσει δικαίωµα (π.χ. κυριότητα) σε ένα ακίνητο µε περισσότερους από έναν τίτλους (π.χ. το 25% µε δωρεά, το 30% µε γονική παροχή και το 45% µε αγορά), τότε θα πρέπει να υποβάλει αντίγραφα όλων των τίτλων.
 • Απλό φωτοαντίγραφο του πιστοποιητικού µεταγραφής / εγγραφής του τίτλου στο Υποθηκοφυλακείο
 • Στοιχεία για τον εντοπισµό του ακινήτου
 • Απλό φωτοαντίγραφο της αστυνοµικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου του δικαιούχου
 • Απλό φωτοαντίγραφο εγγράφου που να αποδεικνύει τον ΑΦΜ (π.χ. απόσπασµα από εκκαθαριστικό σηµείωµα εφορίας, αποδεικτικό απόδοσης ΑΦΜ ή λογαριασµό ∆ΕΗ).
 • Για την πληρέστερη και ορθότερη καταχώριση της δήλωσης, εφόσον πρόκειται για οριζόντια ή κάθετη ιδιοκτησία, καλό είναι να υποβάλλεται και απλό φωτοαντίγραφο της σύστασης διηρηµένης ιδιοκτησίας.

Συνυποβαλλόµενα έγγραφα σε ειδικές περιπτώσεις:

– ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ

Σε περίπτωση που το δικαίωμα (πχ. κυριότητα) επί ενός ακινήτου έχει περιέλθει στο δηλούντα 2με κληρονομιά, µπορεί να δηλωθεί ακόµα και αν δεν έχει συνταχθεί αποδοχή κληρονοµιάς ή άλλη ισοδύναµη πράξη (π.χ. κληρονοµητήριο).

Εάν υπάρχει διαθήκη, υποβάλλονται υποχρεωτικά:

α) Ο τίτλος ιδιοκτησίας του κληρονομούμενου (εφόσον υπάρχει)
β) Ληξιαρχική πράξη θανάτου
γ) Αντίγραφο της δημοσιευμένης διαθήκης
δ) Πιστοποιητικό περί της μη δημοσιεύσεως άλλης διαθήκης
ε) Πιστοποιητικό περί μη αποποιήσεως κληρονομιάς

Εάν δεν υπάρχει διαθήκη, υποβάλλονται υποχρεωτικά:

α) Ο τίτλος ιδιοκτησίας του κληρονομούμενου (εφόσον υπάρχει)
β) Ληξιαρχική πράξη θανάτου
γ) Πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών
δ) Πιστοποιητικό περί μη δημοσιεύσεως διαθήκης
ε) Πιστοποιητικό περί μη αποποιήσεως κληρονομιάς

– ΕΚΤΑΚΤΗ ΧΡΗΣΙΚΤΗΣΙΑ

Σε περίπτωση που κάποιος έχει αποκτήσει δικαίωµα µε έκτακτη χρησικτησία, θα πρέπει να καταθέσει είτε σχετική τελεσίδικη δικαστική απόφαση (εφόσον υπάρχει) είτε θα πρέπει να υποβάλει έγγραφα από το συνδυασµό των οποίων αποδεικνύεται η 20ετής νοµή και κατοχή του ακινήτου (π.χ. αποδείξεις ∆ΕΗ, ΟΤΕ, εταιρειών ύδρευσης κ.λπ.).

Επίσης, είναι υποχρεωτική η επισύναψη τοπογραφικού διαγράµµατος, εκτός εάν η θέση και τα όρια του γεωτεµαχίου µπορούν να προσδιοριστούν επακριβώς επί του ψηφιακού χάρτη της περιοχής. 

8. Πώς μπορώ να εντοπίσω τη θέση και τα όρια του ακινήτου μου στους κτηµατολογικούς χάρτες;

Ο δηλών υποχρεούται µε τη δήλωσή του να προσκοµίσει επαρκή στοιχεία, ώστε να καταστεί δυνατός ο προσδιορισµός της θέσης (εντοπισµός) και των ορίων του δηλούµενου ακινήτου στους κτηµατολογικούς χάρτες.

– Εφόσον υπάρχει τοπογραφικό διάγραµµα

Ο πλέον αξιόπιστος τρόπος εντοπισµού και προσδιορισµού των ορίων του ακινήτου είναι το σύγχρονο τοπογραφικό διάγραµµα («εξαρτηµένο τοπογραφικό») που διαθέτει συντεταγµένες Χ και Ψ στο Εθνικό Σύστηµα Συντεταγµένων (ΕΓΣΑ 87) που χρησιµοποιεί και το Εθνικό Κτηµατολόγιο. Εφόσον υπάρχει τέτοιου τύπου τοπογραφικό θα πρέπει οπωσδήποτε να προσκοµιστεί.

Σε κάθε περίπτωση η υποβολή τοπογραφικού διαγράµµατος είναι απαραίτητη εάν:

 • αυτό αναφέρεται ή προσαρτάται στο συµβόλαιο
 • γίνεται επίκληση της χρησικτησίας ως αιτία κτήσης του ακινήτου
 • έχει εκδοθεί οικοδοµική άδεια για το ακίνητο
 • έχει ήδη συνταχθεί τοπογραφικό για οποιαδήποτε άλλη χρήση (π.χ. για τακτοποίηση αυθαιρέτου, εγκατάσταση φωτοβολταϊκών, πράξη τακτοποίησης, διορθωτική πράξης εφαρµογής κλπ)
– Εφόσον δεν υπάρχει τοπογραφικό διάγραµµα

Στις δοµηµένες περιοχές η αναφορά της οδού και του αριθµού είναι επαρκής πληροφορία για τον εντοπισµό του ακινήτου. Επίσης στις περιοχές που υπάρχει διοικητική πράξη (π.χ. διανοµή, αναδασµός ή πράξη εφαρµογής), είναι επαρκής πληροφορία η αναφορά του αριθµού της ιδιοκτησίας ή του κληροτεµαχίου κλπ, όπως αναφέρεται στην πράξη.

Στις υπόλοιπες περιπτώσεις µπορεί να εντοπιστεί το ακίνητο και να προσκοµιστούν τα σχετικά στοιχεία:

α) Μέσω της «Υπηρεσίας Θέασης Ορθοφωτογραφιών», που παρέχεται δωρεάν από την ΕΚΧΑ ΑΕ στον ιστότοπο www.ktimatologio.gr. Από την εφαρµογή αυτή µπορεί κανείς, επιλέγοντας Νοµό και ΟΤΑ, να περιηγηθεί στον έγχρωµο ψηφιακό χάρτη της περιοχής που τον ενδιαφέρει και:

 • να εντοπίσει το ακίνητό του
 • να τοποθετήσει στο χάρτη τα όριά του (σχεδιάζοντας ένα σκαρίφηµα)
 • να µετρήσει τις διαστάσεις και το εµβαδόν του
 • να εκτυπώσει την εικόνα για να την υποβάλει µαζί µε τη δήλωσή του

Η εφαρµογή διαθέτει ειδικό εργαλείο info, µε το πάτηµα του οποίου εµφανίζονται στον χάρτη οδοί, οικισµοί και σηµεία ενδιαφέροντος της ευρύτερης περιοχής (π.χ. όνοµα εκκλησίας, δηµαρχείου, σχολείου), κάνοντας µε τον τρόπο αυτό την περιήγηση και την αναζήτηση περιοχών ευκολότερη.

β) Με οποιαδήποτε µετρητική µέθοδο, ακόµα και µικρότερης ακρίβειας, όπως είναι η µέτρηση µε ένα απλό GPS χειρός, που µπορεί να κάνει κάποιος ακόµα και µόνος του για να εντοπίσει περίπου τη θέση του ακινήτου του, σηµειώνοντας τις συντεταγµένες του.

9. Ποιο είναι το πάγιο τέλος για την υποβολή της δήλωσης ιδιοκτησίας:

Το ποσό του παγίου τέλους κτηµατογράφησης ανέρχεται σε:

 • τριάντα πέντε (35) ευρώ ανά δικαίωµα σε κύριο χώρο (διαµέρισµα, κατάστηµα, οικόπεδο κλπ),
 • είκοσι (20) ευρώ ανά δικαίωµα σε βοηθητικούς χώρους (αποθήκες, χώρους στάθµευσης) που αποτελούν αυτοτελείς διηρηµένες ιδιοκτησίες (που έχουν χιλιοστά στο οικόπεδο και δεν αναφέρονται στον τίτλο ως παρακολουθήµατα).

Στις αγροτικές περιοχές, τα φυσικά πρόσωπα που υποβάλουν δήλωση για περισσότερα από δύο (2) δικαιώµατα εντός του ίδιου Ο.Τ.Α., καταβάλλουν πάγια τέλη για δύο (2) µόνο δικαιώµατα, ανεξαρτήτως του συνολικού αριθµού αυτών.

10. Τί γίνεται σε περιπτώσεις εκπρόθεσμης δήλωσης;

Αν δεν υποβάλατε δήλωση ιδιοκτησίας στο Εθνικό Κτηματολόγιο εμπρόθεσμα μπορείτε να υποβάλετε εκπρόθεσμη δήλωση κατά τη διάρκεια της κτηματογράφησης και μέχρι την ημερομηνία που θα οριστεί με απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας. Στην περίπτωση αυτή όμως προβλέπεται η επιβολή προστίμου ανάλογα με το είδος και την αξία των ακινήτων.

Αναλυτικά για κάθε δικαίωμα είναι τα εξής πρόστιμα:

α) Δικαίωμα εντός αστικής περιοχής

 • Για αδόμητο γεωτεμάχιο κάτω  των 400 τ.μ.  –    Πρόστιμο 70 €
 • Για αδόμητο γεωτεμάχιο άνω των 400 τ.μ.     –     Πρόστιμο  120 €
 • Για γεωτεμάχιο με κτίσμα μέχρι 200 τ.μ.        –     Πρόστιμο 150 €
 • Για γεωτεμάχιο με κτίσμα άνω των 200 τ.μ.    –     Πρόστιμο  250 €
 • Για  διηρημένη ιδιοκτησία μέχρι 200 τ.μ.         –    Πρόστιμο 100 €
 • Για  διηρημένης ιδιοκτησίας άνω των 200 τ.μ. –    Πρόστιμο 250 €
 • Για  βοηθητικό χώρο (αυτοτελούς ιδιοκτησίας) –     Πρόστιμο 50 €

β) Δικαίωμα σε αγροτική περιοχή

 • Για αδόμητο γεωτεμάχιο κάτω των 4.000 τ.μ.  –   Πρόστιμο 70 €
 • Για αδόμητο γεωτεμάχιο άνω  των 4.000 τ.μ.    –   Πρόστιμο 100 €
 • Για γεωτεμάχιο άνω  των 4.000 τ.μ. με κτίσμα   –   Πρόστιμο 200 €
 • Για κάθε άλλο δικαίωμα (π.χ. δουλεία κλπ )      –   Πρόστιμο  70 €

Παράταση και Προθεσμίες

Μέχρι την Παρασκευή 3 Μαΐου 2019 (έως τις 18 Ιουνίου για τους κατοίκους εξωτερικού) δόθηκε παράταση στη συλλογή δηλώσεων ιδιοκτησίας σε επτά περιφερειακές ενότητες σε όλη τη χώρα. Πιο συγκεκριμένα, η παράταση αφορά στις περιφερειακές ενότητες Λασιθίου, Πιερίας, Φθιώτιδας, Ευρυτανίας, Κορινθίας, Αργολίδας και Αρκαδίας.

Επιπλέον, δόθηκε παράταση έως την Τετάρτη 24 Απριλίου 2019 (έως τις 10 Ιουνίου για τους κατοίκους εξωτερικού) για τα ακίνητα που βρίσκονται στις εξής περιφερειακές Ενότητες: Αιτωλοακαρνανίας, Άρτας, Αττικής – Δυτικής Ελλάδος, Θάσου, Θεσσαλονίκης, Γρεβενών, Λάρισα, Λευκάδας, Πρέβεζας, Ιωαννίνων και Ροδόπης.

Παρακάτω, αναφέρονται επίσης και οι υπόλοιποι νομοί με τις ημερομηνίες καταληκτικής προθεσμίας που είναι σε διαδικασία κτηματογράφησης.

 • Αχαϊας στις 22/04/2019 για τους κάτοικους εσωτερικού και 22/07/2019 για τους κάτοικους εξωτερικού.
 • Βοιωτίας στις 28/05/2019 για τους κάτοικους εσωτερικού και 28/08/2019 για τους κάτοικους εξωτερικού
 • Δράμας στις 15/04/2109 για τους κάτοικους εσωτερικού και 15/07/2019 για τους κάτοικους εξωτερικού.
 • Δωδεκανήσων στις 05/04/2019 για τους κάτοικους εσωτερικού και 20/05/2019 για τους κάτοικους εξωτερικού.
 • Εύβοιας στις 22/04/2019 για τους κάτοικους εσωτερικού και 22/07/2019 για τους κάτοικους εξωτερικού.
 • Ηλείας στις 30/04/2019 για τους κάτοικους εσωτερικού και 29/07/2019 για τους κάτοικους εξωτερικού.
 • Ηρακλείου στις 10/04/2019 για τους κάτοικους εσωτερικού και 10/07/2019 για τους κάτοικους εξωτερικού.
 • Καστοριάς στις 15/04/2019 για τους κάτοικους εσωτερικού και 15/07/2019 για τους κάτοικους εξωτερικού.
 • Κοζάνης στις 25/04/2019 για τους κάτοικους εσωτερικού και 25/06/2019 για τους κάτοικους εξωτερικού.
 • Λακωνίας στις 08/04/2019 για τους κάτοικους εσωτερικού και 08/07/2019 για τους κάτοικους εξωτερικού.
 • Λάρισας στις 12/03/2019 για τους κάτοικους εσωτερικού και 10/06/2019 για τους κάτοικους εξωτερικού.
 • Μαγνησίας στις 12/06/2019 για τους κάτοικους εσωτερικού και 12/09/2019 για τους κάτοικους εξωτερικού.
 • Μεσσηνίας στις 27/05/2019 για τους κάτοικους εσωτερικού και 26/08/2019 για τους κάτοικους εξωτερικού.
 • Ξάνθης στις 15/04/2019 για τους κάτοικους εσωτερικού και 15/07/2019 για τους κάτοικους εξωτερικού.
 • Πέλλας στις 18/02/2019 για τους κάτοικους εσωτερικού και 17/04/2019 για τους κάτοικους εξωτερικού.
 • Σάμου στις 15/04/2019 για τους κάτοικους εσωτερικού και 15/07/2019 για τους κάτοικους εξωτερικού.
 • Φλώρινας στις 15/04/2019 για τους κάτοικους εσωτερικού και 15/07/2019 για τους κάτοικους εξωτερικού.
 • Φωκίδας στις 28/05/2019 για τους κάτοικους εσωτερικού και 28/08/2019 για τους κάτοικους εξωτερικού.
 • Χαλκιδικής στις 15/04/2019 για τους κάτοικους εσωτερικού και 15/07/2019 για τους κάτοικους εξωτερικού.
 • Χίου στις 15/04/2019 για τους κάτοικους εσωτερικού και 15/07/2019 για τους κάτοικους εξωτερικού.

Παράταση για 171.552 ακίνητα «αγνώστου ιδιοκτήτη»

Παράταση για ένα έτος, δηλαδή έως τα τέλη του 2019, έδωσε το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ) για να δηλωθούν όσα ακίνητα έχουν αποτυπωθεί στο Κτηματολόγιο ως «αγνώστου ιδιοκτήτη». Αφορά 171.552 ακίνητα σε 111 περιοχές της χώρας, στις οποίες συμπληρώθηκαν 14 χρόνια από την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας των πρώτων κτηματολογικών γραφείων.

Πρόκειται για περιοχές της Αττικής (Βριλήσσια, Μελίσσια, Ελευσίνα, Γέρακας, Νέα Πέραμο, Νέα Σμύρνη, Ρέντη, Νέο Ψυχικό), καθώς και άλλες περιοχές σε Θεσσαλονίκη, Αιτωλοακαρνανία, Αργολίδα, Αρκαδία, Αρτα, Αχαΐα, Δράμα, Πάτμο, Εβρο, Εύβοια, Ζάκυνθο, Ηλεία, Ημαθία, Θεσπρωτία, Καβάλα, Καστοριά, Κεφαλληνία, Κιλκίς, Κοζάνη, Κυκλάδες, Λακωνία, Λάρισα, Λευκάδα, Μαγνησία, Μεσσηνία, Ξάνθη, Πιερία, Πρέβεζα, Ροδόπη, Τρίκαλα, Φθιώτιδα και Φλώρινα.

Μετάθεση κτηματογράφησης για το 2022

Εξαιτίας δικαστικών εμπλοκών και ενστάσεων, μετατίθεται για το 2022 η συλλογή δηλώσεων ακίνητης περιουσίας στις εξής περιοχές: Ανδρος, Τήνος, Μύκονος, Πάρος, Νάξος, Σαντορίνη, Μήλος, Κέα, Κύθνος, Θεσπρωτία, Κέρκυρα, Ρέθυµνο, Χανιά και Ηράκλειο – περιοχές Μαλεβιζίου, Ηρακλείου και Χερσονήσου.


Νέo κτηματολογικό γραφείο στην Αττική

Την Τετάρτη 13-3-2019 ξεκίνησε την λειτουργία του το νέο Γραφείο Κτηματογράφησης στην Αθήνα, με σκοπό να εξυπηρετήσει 32 Περιφερειακές Ενότητες και πάνω από 3.000 προκαποδιστριακούς Ο.Τ.Α. της χώρας. Το γραφείο αυτό στεγάζεται στα Ολυμπιακά Ακίνητα Γαλατσίου (Λεωφόρος Βεϊκου 137, Γαλάτσι).

Ωράριο Λειτουργίας 

Από την Δευτέρα έως την Παρασκευή: 8 το πρωί έως 4 το απόγευμα, και την Τετάρτη: 8 το πρωί μέχρι 8 το απόγευμα.

Πρόσβαση

Από τα Ολυμπιακά Ακίνητα Γαλατσίου περνούν δύο λεωφορειακές γραμμές:

 • Η γραμμή 444 (Χαλάνδρι – Γαλάτσι – Άνω Πατήσια) η οποία συνδέεται με τον Ηλεκτρικό Σταθμό «Πατήσια» και με τη στάση Μετρό «Χαλάνδρι».
 • Η γραμμή 608 η οποία ξεκινά από τα Ολυμπιακά Ακίνητα Γαλατσίου και μέσω του κέντρου (Πατησίων – Ακαδημίας – Βασιλίσσης Σοφίας) καταλήγει στου Ζωγράφου.

–> Για να δείτε τον Συγκεντρωτικό Πίνακα Γραφείων Κτηματογράφησης σε όλη την Ελλάδα, πατήστε ΕΔΩ


Χρήσιμες οδηγίες: 

Οδηγός κτηματογράφησης για τον πολίτη

Οδηγός χρήσης ηλεκτρονικής υποβολής δήλωσης

Οδηγίες συμπλήρωσης Δ1 – δήλωσης Ν. 2308/1995​​


Έντυπα δήλωσης:

Δ1 – Έντυπο Δήλωσης του Ν. 2308/1995

Δ2 – Έντυπο Δήλωσης του Ν. 2308/1995.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Τα συγκεκριμένα έντυπα Δ1 και Δ2 δεν χρησιμοποιούνται για ηλεκτρονική αποστολή της δήλωσης παρά μόνο για ψηφιακή συμπλήρωση και επιτόπια κατάθεση στο Γραφείο Κτηματογράφησης.


Περισσότερες πληροφορίες: στον τηλεφωνικό αριθμό 1015, στο www.ktimatologio.gr και στα αντίστοιχα Γραφεία Κτηματογράφησης

Μοιραστείτε το άρθρο!