Κοινωνικό Μέρισμα: Δικαιούχοι και προϋποθέσεις

Κοινωνικό Μέρισμα 2019: Δικαιούχοι και προϋποθέσεις

Σε 250.000 οικογένειες θα μοιραστεί φέτος το Κοινωνικό Μέρισμα, που είναι το ποσό των 700 ευρώ ανά νοικοκυριό. Οι δικαιούχοι που θα λάβουν την έκτακτη στήριξη προέρχονται από ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες, ωστόσο τα αυστηρά κριτήρια αφήνουν εκτός αρκετούς οι οποίοι έλαβαν το μέρισμα τα προηγούμενα χρόνια.

Για παράδειγμα, μεταξύ άλλων, δεν θα ενισχυθούν: 

  • οικογένειες όπου οι δύο γονείς είναι μακροχρόνια άνεργοι αλλά δεν υπάρχουν ανήλικα προστατευόμενα τέκνα.

Όπως δήλωσε ο Υπουργός Οικονομικών, κ. Χρήστος Σταϊκούρας, η πλατφόρμα για την υποβολή των αιτήσεων αναμένεται να ανοίξει στις 17 Δεκεμβρίου, ενώ οι δικαιούχοι θα δουν τα χρήματα στους λογαριασμούς τους από μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2019.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Το κοινωνικό μέρισμα θα διανεμηθεί σε δικαιούχους που ανήκουν σε τέσσερις κατηγορίες:

1η ομάδα: Οικογένειες με 4 τέκνα και άνω με φορολογητέο εισόδημα έτους 2019 έως 20.000 ευρώ. Αριθμός ωφελούμενων μελών: 19.140.

2η ομάδα: Οικογένειες που τουλάχιστον ένα από τα μέλη της είναι μακροχρόνια άνεργος (ήτοι άνω των 12 μηνών) και με ένα εξαρτώμενο τέκνο τουλάχιστον και το συνολικό ετήσιο εισόδημα να μην υπερβαίνει τις 15.000 ευρώ. Αριθμός ωφελούμενων: 163.718.

3η ομάδα: Οικογένεια και με τους δύο γονείς γονείς βραχυχρόνια άνεργους και ένα εξαρτώμενο μέλος και το συνολικό ετήσιο εισόδημα να μην υπερβαίνει τις 15.000 ευρώ. Αριθμός ωφελούμενων: 40.927.

4η ομάδα: Οικογένειες με τουλάχιστον ένα εξαρτώμενο μέλος ΑΜΕΑ, ανεξαρτήτως ηλικίας. 

Προϋποθέσεις

1. Τουλάχιστον ένας από τους δύο γονείς του νοικοκυριού θα πρέπει να διαμένει νόμιμα και μόνιμα στην ελληνική επικράτεια τα τελευταία 10 χρόνια.

2. Και οι δύο γονείς του νοικοκυριού θα πρέπει να είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας.

3. Το σύνολο των καταθέσεων του νοικοκυριού, σε Ελλάδα και εξωτερικό, καθώς και η τρέχουσα αξία μετοχών και ομολογιών, να μην υπερβαίνει τις 20.000 ευρώ (δεν ισχύει για τους γονείς ΑμεΑ).

Υπενθυμίζεται ότι, το κοινωνικό μέρισμα είναι αφορολόγητο και ακατάσχετο.

Μοιραστείτε το άρθρο!