Ηλεκτρονικές αποδείξεις: Ποιοι εξαιρούνται

Τι ισχύει για το αφορολόγητο και τις αγορές με «πλαστικό χρήμα»; Όλες οι λεπτομέρειες εδώ.
Με την έλευση της νέας χρονιάς ξεκίνησε και επίσημα το “κυνήγι” των ηλεκτρονικών αποδείξεων!

Μισθωτοί, εισοδηματίες (που εισπράττουν ενοίκια), ελεύθεροι επαγγελματίες, συνταξιούχοι και κατ’ επάγγελμα αγρότες, θα πρέπει να συγκεντρώσουν δαπάνες με ηλεκτρονικές αποδείξεις (πλαστικό χρήμα ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής) ίσες με το 30% του πραγματικού εισοδήματός τους.

Σε περίπτωση μη κάλυψης του 30%, θα επιβάλλεται πρόστιμο που προκύπτει από τη διαφορά μεταξύ του απαιτούμενου και του δηλωθέντος ποσού δαπανών με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής, πολλαπλασιαζόμενη με συντελεστή 22%.


Οι ηλεκτρονικές αποδείξεις που μετράνε

Η λίστα με τις ηλεκτρονικές αποδείξεις που μετράνε, περιλαμβάνει όλα σχεδόν τα έξοδα για αγορές αγαθών και λήψη υπηρεσιών. Πιο συγκεκριμένα, πρόκειται για τις δαπάνες που αφορούν τις παρακάτω κατηγορίες:

 • Διατροφή και μη αλκοολούχα ποτά.
 • Αλκοολούχα ποτά και καπνός.
 • Ένδυση και υπόδηση.
 • Στέγαση.
 • Διαρκή αγαθά, είδη νοικοκυριού και υπηρεσίες.
 • Μεταφορές.
 • Επικοινωνίες.
 • Αναψυχή, πολιτιστικές δραστηριότητες.
 • Εκπαίδευση.
 • Υγεία.
 • Ξενοδοχεία, καφέ, εστιατόρια, κυλικεία.
 • Άλλα αγαθά και υπηρεσίες.
 • Λογαριασμοί ηλεκτρικού ρεύματος και φυσικού αερίου.
 • Κοινόχρηστα.
 • Αγορές με κάρτες στο εξωτερικό.

Ποιες δαπάνες δεν υπολογίζονται

 • Οι δαπάνες ενοικίου,
 • Η δαπάνη για τέλη κυκλοφορίας και αγοράς οχημάτων, πλην των ποδηλάτων,
 • Οι δαπάνες αγοράς σκαφών, αεροπλάνων και αεροσκαφών.
Επίσης, δεν συμπεριλαμβάνονται δαπάνες που δεν είναι καταναλωτικές, όπως οι εξής:
 • Δαπάνες για αγορά κατοικίας,
 • πληρωμή φόρων,
 • δόσεις στεγαστικών δανείων και,
 • αγορά επενδυτικών προϊόντων (μετοχών, ομολόγων κλπ).

Ποιοι εξαιρούνται από τις ηλεκτρονικές αποδείξεις

A. Από την υποχρέωση να καλύψουν το 30% του ετησίου πραγματικού εισοδήματος με δαπάνες αγοράς αγαθών και παροχής υπηρεσιών εξοφληθείσες με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής, θα εξαιρούνται πλήρως:

 • Οι φορολογούμενοι 70 ετών και άνω.
 • Άτομα με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω.
 • Όσοι βρίσκονται σε δικαστική συμπαράσταση.
 • Ανήλικοι που υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.
 • Φορολογούμενοι που κατοικούν μόνιμα σε χωριά με πληθυσμό έως 500 κατοίκους και σε νησιά με πληθυσμό κάτω των 3.100 κατοίκων, σύμφωνα με την τελευταία απογραφή, εκτός αν πρόκειται για τουριστικούς τόπους.
 • Φορολογικοί κάτοικοι της Ε.Ε. ή του ΕΟΧ, που υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης στην Ελλάδα.
 • Δημόσιοι λειτουργοί και δημόσιοι υπάλληλοι που υπηρετούν στην αλλοδαπή, καθώς και φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας που διαβιούν ή εργάζονται στην αλλοδαπή.
 • Οι υπηρετούντες την υποχρεωτική στρατιωτική τους θητεία.
 • Οι φορολογούμενοι που είναι δικαιούχοι Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ).
 • Οι υπηρετούντες την υποχρεωτική στρατιωτική τους θητεία.
 • Οι φορολογούμενοι που βρίσκονται σε κατάσταση μακροχρόνιας νοσηλείας (πέραν των 6 μηνών).
 • Όσοι διαμένουν σε οίκο ευγηρίας και σε ψυχιατρικό κατάστημα.
 • Οι φυλακισμένοι.

Α. Από την υποχρέωση να έχουν κα λύψει το ποσοστό 30% του ετησίου πραγματικού εισοδήματος με δαπάνες για αγορές αγαθών και παροχή υπηρεσιών εξοφληθείσες με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής εξαιρούνται μερικώς:

 • όσοι φορολογούμενοι θα πραγματοποιήσουν εντός του 2020 δαπάνες με ηλεκτρονικά μέσα για πληρωμές φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων και ΕΝΦΙΑ, για τοκοχρεωλυτικές δόσεις δανείων και για ενοίκια, οι οποίες υπερβαίνουν αθροιστικά το 60% του ετησίου πραγματικού εισοδήματος.

Οι φορολογούμενοι αυτοί θα πρέπει να καλύψουν ποσοστό 20% του ετησίου πραγματικού εισοδήματος με δαπάνες για αγορές αγαθών και παροχή υπηρεσιών εξοφληθείσες με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής.

 • Σε κάθε φορολογούμενο του οποίου έχει κατασχεθεί ο τραπεζικός λογαριασμός, το απαιτούμενο όριο δαπανών περιορίζεται κατ΄ ανώτατο όριο στις 5.000 ευρώ.

Μοιραστείτε το άρθρο!