Φοιτητικό στεγαστικό επίδομα: Ποιοι δικαιούνται 1000 ευρώ

Άνοιξε η ηλεκτρονική πλατφόρμα μέσω της οποίας θα υποβάλλονται οι αιτήσεις για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα των 1.000 ευρώ, που αφορά το Ακαδημαϊκό έτος 2018-2019.

Άνοιξε η ηλεκτρονική πλατφόρμα μέσω της οποίας θα υποβάλλονται οι αιτήσεις για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα των 1.000 ευρώ, που αφορά το Ακαδημαϊκό έτος 2018-2019.


Οι ενδιαφερόμενοι, μπορούν να υποβάλλουν την αίτησή τους ηλεκτρονικά, έως και την Πέμπτη 4 Ιουλίου 2019, μέσω της ιστοσελίδας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων: https://stegastiko.minedu.gov.gr.

Δικαιούχοι – Προϋποθέσεις

– Το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα καταβάλλεται σε όσους φοιτητές διαμένουν σε μισθωμένη κατοικία που βρίσκεται σε άλλη πόλη από αυτή της κυρίας κατοικίας των γονιών τους.

– Προκειμένου ένας φοιτητής να δικαιούται το φοιτητικό επίδομα θα πρέπει να πληροί αρκετά οικονομικά, ακαδημαϊκά, κοινωνικά, πολεοδομικά, και άλλα κριτήρια. Δείτε ΕΔΩ αναλυτικά όλα τα κριτήρια.

– Προϋπόθεση για την υποβολή της αίτησης είναι ο φοιτητής για τον οποίο χορηγείται το επίδομα, να είναι Έλληνας υπήκοος ή υπήκοος άλλης χώρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να είναι κάτοχος ακαδημαϊκής ταυτότητας σε ισχύ και να είναι κάτοχος Α.Φ.Μ.

Η υπηκοότητα συνδέεται μόνο με το πρόσωπο του φοιτητή και όχι με των γονέων ή κηδεμόνων αυτού.

– Πριν προχωρήσετε σε δημιουργία αίτησης, θα πρέπει πρώτα να έχετε υποβάλει φορολογική δήλωση για το οικονομικό έτος 2018. Σε αντίθετη περίπτωση η αίτησή σας θα απορριφθεί αυτόματα με την υποβολή της.

Επισήμανσεις:

Στην περίπτωση χωριστών δηλώσεων συζύγων, υποβάλλει την αίτηση ο ένας μόνο γονέας δικαιούχος του επιδόματος, ο οποίος στη φορολογική του δήλωση θα πρέπει να έχει δηλώσει το σύνολο των τέκνων που τον βαρύνουν.

Σε περίπτωση διαζευγμένων ή εν διαστάσει συζύγων, δικαιούχος του επιδόματος είναι ο γονέας τον οποίο βαρύνει ο φοιτητής και τον εμφανίζει ως προστατευόμενο μέλος.

Κατ’ εξαίρεση, δικαιούχος θα είναι ο ίδιος ο φοιτητής εφόσον:

  •  είναι ορφανός από τους δύο γονείς ή
  • οι γονείς του είναι κάτοικοι εξωτερικού ή
  • είναι πάνω από είκοσι πέντε (25) ετών, δηλαδή να έχει γεννηθεί έως την 31/12/1992) ή
  • είναι υπόχρεος σε υποβολή φορολογικής δήλωσης και δεν θεωρείται εξαρτώμενο μέλος, σύμφωνα με το άρθρο 11 του ν. 4172/2013 (Α’ 167).

Διαδικασία υποβολής της αίτησης

1. Για την είσοδό του στην ηλεκτρονική εφαρμογή, ο δικαιούχος (γονέας ή φοιτητής) θα χρησιμοποιήσει τους κωδικούς του TAXISnet.

2. Ο αιτών συμπληρώνει υποχρεωτικά στα αντίστοιχα πεδία της αίτησης τα ακόλουθα στοιχεία:

α) τον αριθμό της ακαδημαϊκής ταυτότητας του φοιτητή

β) τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) του ιδίου, του/της συζύγου και του φοιτητή εάν δικαιούχος είναι ο γονέας ή μόνο το Α.Φ.Μ. του ιδίου στην περίπτωση που δικαιούχος είναι ο φοιτητής (σύμφωνα με το άρθρο 2 ΚΥΑ)

γ) τον αριθμό του ηλεκτρονικού μισθωτηρίου συμβολαίου

δ) τον αριθμό του τραπεζικού του λογαριασμού (ΙΒΑΝ)


Κάνε τώρα την αίτησή σου για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα!

Μοιραστείτε το άρθρο!