Νέο Ασφαλιστικό: Τί ισχύει για τις Ασφαλιστικές Εισφορές

Το νέο Ασφαλιστικό Νομοσχέδιο, που κατατέθηκε σήμερα στη Βουλή και αναμένεται να ψηφισθεί εντός των επόμενων ημερών, αλλάζει εξ' ολοκλήρου το σύστημα βάσει του οποίου υπολογίζονται οι ασφαλιστικές εισφορές.
© Adobe Stock

Το νέο Ασφαλιστικό Νομοσχέδιο, που κατατέθηκε στη Βουλή και αναμένεται να ψηφισθεί εντός των επόμενων ημερών, αλλάζει εξ’ ολοκλήρου το σύστημα βάσει του οποίου υπολογίζονται οι ασφαλιστικές εισφορές.


Νέο Σύστημα Εισφορών

1. Από το 2020 και έπειτα, όλοι οι ελεύθεροι επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενοι στην αρχή κάθε έτους έχουν υποχρέωση να επιλέγουν σε ποια ασφαλιστική κατηγορία θα καταταχθούν. Οι ασφαλισμένοι, μέσω αίτησής τους (η οποία δύναται να γίνει και ηλεκτρονικά μέσω του νέου e-ΕΦΚΑ), κατατάσσονται με ελεύθερη επιλογή τους σε μία από τις 6 ασφαλιστικές κατηγορίες (δείτε τον σχετικό πίνακα παρακάτω). Αν ο ασφαλισμένος δεν επιλέξει κατηγορία, τότε κατατάσσεται αυτόματα στην πρώτη (220€ / μήνα).

2. Βάσει της κατηγορίας που έχει επιλέξει, ο ασφαλισμένος θα πληρώνει τις ίδιες εισφορές σε μηνιαία βάση, με καταληκτική ημερομηνία καταβολής την τελευταία εργάσιμη μέρα του επόμενου μήνα που αυτές αφορούν.

3. Η παραπάνω διαδικασία θα ακολουθείται κάθε έτος, μέχρι τη συνταξιοδότηση του ασφαλισμένου, με δυνατότητα ανανέωσης της ίδιας επιλογής ή επιλογής άλλης κατηγορίας με μεγαλύτερες εισφορές (όριο τα 576€ / μήνα).

↬ Ασφαλιστικές κατηγορίες

Ασφαλιστικές εισφορές 2020

Επιπλέον Ασφαλιστικές Eισφορές – ΜΟΝΟ για Ιατρούς, Δικηγόρους και Μηχανικούς

Ασφαλιστικές εισφορές - Γιατροί, δικηγόροι, μηχανικοί

Ασφαλιστικές Εισφορές – Αγρότες

↬ Ειδική ασφαλιστική κατηγορία για νέους ελεύθερους επαγγελματίες

Όσον αφορά τους νέους επαγγελματίες που έχουν πραγματοποιήσει έναρξη δραστηριότητας, για τα πέντε πρώτα έτη, το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών θα ανέρχεται στο ποσό των 136€. Αυτό ισχύει και για όσους έχουν πραγματοποιήσει έναρξη και πριν την 01.01.2020 και όσο διάστημα απομένει μέχρι τη συμπλήρωση των 5 ετών.

Μισθωτοί με μπλοκάκι

Όσοι είναι μισθωτοί και παράλληλα ασκούν ελεύθερο επάγγελμα, απαλλάσσονται πλήρως από τις ασφαλιστικές εισφορές του ΕΦΚΑ, με την προϋπόθεση ότι καλύπτεται από τη μισθωτή απασχόληση η εισφορά των 252 ευρώ τον μήνα για σύνταξη και υγεία (2η ασφαλιστική κλάση). Μετά την αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών των ελεύθερων επαγγελματιών κατά 9,6%, από 1/1/2023, για να διατηρήσουν την απαλλαγή από τον ΕΦΚΑ πρέπει οι μεικτές μηνιαίες τους αποδοχές να είναι από 1.020 ευρώ και πάνω. Εάν δεν καλύπτεται η εισφορά, θα πρέπει να καταβάλεται η διαφορά που υπολείπεται.

Να σημειωθεί ότι: ως βάση υπολογισμού λαμβάνεται ο εκάστοτε μηνιαίος μισθός χωρίς να συνυπολογίζονται τα δώρα και το επίδομα αδείας, ενώ η απαλλαγή δεν ισχύει στην περίπτωση που το μπλοκάκι αφορά την εταιρεία στην οποία ο ασφαλισμένος παρέχει τις υπηρεσίες του ως μισθωτός.

Επισημάνσεις:

Με το νέο ασφαλιστικό νομοσχέδιο, οι εισφορές αποσυνδέονται από:

  1. το εισόδημα
  2. το ύψος και την εξέλιξη του κατώτατου μισθού
  3. τα έτη ασφάλισης

Προσοχή: Όσοι βρίσκονται σε ηλικία συνταξιοδότησης, καλό θα ήταν να συμβουλευτούν κάποιον ειδικό εργατολόγο ώστε να τους κατευθύνει σε ποια ασφαλιστική κατηγορία τους συμφέρει να καταταχθούν.

Μοιραστείτε το άρθρο!