Επίδομα Ρεύματος – Power Pass: Πως θα κάνετε αίτηση

Την Παρασκευή, 17 Ιουνίου ανοίγει τελικά η πλατφόρμα για την επιδότηση ρεύματος Power Pass, μέσω της οποίας οι δικαιούχοι θα λάβουν αποζημίωση έως και 600 ευρώ για τις επιβαρυμένες χρεώσεις στο ηλεκτρικό ρεύμα.


↬ Ποιοι δικαιούνται την επιδότηση ρεύματος Power Pass;

Την οικονομική ενίσχυση δικαιούνται:

 • όλα τα φυσικά πρόσωπα, φορολογικοί κατοίκοι Ελλάδος, που έχουν καθαρό οικογενειακό εισόδημα έως 45.000 ευρώ,
 • για τον λογαριασμό κατανάλωσης της κύριας κατοικίας και της μισθωμένης κατοικίας των παιδιών τους που σπουδάζουν στο εσωτερικό,
 • με κυμαινόμενα τιμολόγια προμήθειας, που εκδόθηκαν μεταξύ 1ης Δεκεμβρίου 2021 έως και 31ης Μαΐου 2022.

Σημείωση: Για την καταβολή της αποζημίωσης θα ληφθεί υπόψη το εισόδημα του 2020 που δηλώθηκε στην Εφορία το 2021. Όσοι υποβάλουν φέτος, για πρώτη φορά, φορολογική δήλωση, θα πρέπει να την υποβάλουν πριν την αίτηση για το Power Pass.

↬ Ποιο είναι το ποσό της επιδότησης ρεύματος

Το ποσό της επιδότησης κυμαίνεται από 18 έως 600 ευρώ.

Η οικονομική ενίσχυση ανά λογαριασμό ρεύματος υπολογίζετα ως ποσοστό 60% επί του θετικού υπολοίπου που προκύπτει εφόσον αφαιρεθούν από τη ρήτρα αναπροσαρμογής οι επιδοτήσεις του κράτους και των παρόχων (με μέγιστο ποσό επιδότησης τα 600 ευρώ).

Παράδειγμα υπολογισμού επιδότησης:

 • α. Αθροιστική ρήτρα αναπροσαρμογής Δεκεμβρίου – Μαΐου: 1.100€
 • β. Αθροιστική κρατική επιδότηση και έκπτωση παρόχου Δεκεμβρίου – Μαΐου: 400€

Ποσό επιδότησης: (α) – (β) x 60% = 420€

↬ Πως και πότε θα χορηγηθεί το επίδομα ρεύματος

Το ποσό της οικονομικής ενίσχυσης θα πιστωθεί στον τραπεζικό λογαριασμό του δικαιούχου που έχει δηλώσει στην αίτηση, μέχρι και τις 15 Ιουλίου.

↬ Ποιοι εξαιρούνται από το Power Pass

 • Δευτερεύουσες ή εξοχικές κατοικίες
 • Κοινόχρηστο ρεύμα πολυκατοικιών
 • Μη οικιακοί καταναλωτές ρεύματος
 • Λογαριασμοί ρεύματος που έχουν εκδοθεί μετά από 31 Μαΐου 2022

↬ Τι ισχύει σε ειδικές περιπτώσεις

Α. Κοινόχρηστο ρολόι:

Για νοικοκυριά που έχουν κοινό ρολόι (π.χ. διπλοκατοικίες), η επιδότηση θα δοθεί στον δικαιούχο που ο ΑΦΜ του αναγράφεται στον λογαριασμό ηλεκτρικού ρεύματος. Σε περίπτωση που ο ΑΦΜ δεν ανήκει σε κανέναν από τους δικαιούχους, το ποσό της επιδότησης επιμερίζεται.

Β. Λογαριασμός σε άλλο όνομα:

Για όσους δεν έχουν τον λογαριασμό ρεύματος στο όνομά τους (π.χ. ενοικιαστές), δεν υπάρχει πρόβλημα αφού η επιδότηση θα κρίνεται από τη δήλωση της κύριας κατοικίας στο Ε1.

Γ. Φοιτητική κατοικία:

Πριν την υποβολή αίτησης Power Pass για μισθωμένη κατοικία εξαρτώμενου παιδιού της οικογένειας που σπουδάζει στο εσωτερικό, θα πρέπει ο γονέας να έχει υποβάλει δήλωση φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2021. Επιπλέον, θα πρέπει να έχει συμπληρώθει στον έντυπο Ε1 ο πίνακας 6 που αφορά το ενοίκιο φοιτητικής κατοικίας, καθώς και τον αριθμό της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος της κατοικίας.

Σε περίπτωση που η μισθωμένη κατοικία του παιδιού έχει αλλάξει κατά το διάστημα 1η Δεκεμβρίου 2021 έως 1η Μαΐου 2022, ο δικαιούχος συμπληρώνει τα αντίστοιχα στοιχεία για τη μισθωμένη κατοικία που διέμενε το παιδί την 1η Δεκεμβρίου 2021, την 1η Ιανουαρίου 2022, την 1η Φεβρουαρίου 2022, την 1η Μαρτίου 2022, την 1η Απριλίου 2022 και την 1η Μαΐου 2022.


↬ Οδηγίες βήμα-βήμα για υποβολή αίτησης Power Pass

 1. Μπείτε στην πλατφόρμα του gov.gr με τους κωδικούς Taxisnet (από τις 17/6)
 2. Επιβεβαιώστε ή επικαιροποήστε τα στοιχεία που αφορούν την κύρια κατοικία, τον αριθμό παροχής ηλεκτρικού ρεύματος και το ποσοστό συνιδιοκτησίας
 3. Καταχωρήστε τον τραπεζικό σας λογαριασμό (IBAN)
 4. Δηλώστε ότι συναινείτε στην ορθότητα των στοιχείων και οριστικοποιήστε την υποβολή της αίτησης

*Οι δικαιούχοι δεν θα εισάγουν τα στοιχεία για τις χρεώσεις ηλεκτρικού ρεύματος καθώς θα διαβιβαστούν στη πλατφόρμα από τους προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας και τους διαχειριστές ηλεκτρικής ενέργειας.

Μοιραστείτε το άρθρο!