Επίδομα αδείας: Τι ποσό δικαιούστε και πότε θα το λάβετε

Επίδομα αδείας: Τί ποσό δικαιούσαι και πότε καταβάλλεται;

Καθώς ο Ιούλιος πλησιάζει στο τέλος του, οι περισσότεροι εργαζόμενοι προγραμματίζουν τις καλοκαιρινές διακοπές τους και περιμένουν με ανυπομονησία να λάβουν το επίδομα αδείας που δικαιούνται. Παρακάτω, ακολουθεί ένας ενημερωτικός οδηγός που αφορά τις αποδοχές και το επίδομα αδείας, το χρόνο καταβολής τους, αλλά και τις αποδοχές αδείας σε περίπτωση λήξης σύμβασης.


Αποδοχές εργαζόμενου κατά την άδεια

Κατά τη διάρκεια της άδειας, ο μισθωτός δικαιούται να λάβει από τον εργοδότη του τις αποδοχές που θα λάμβανε αν πραγματικά απασχολούνταν στην επιχείρηση κατά τον αντίστοιχο χρόνο της άδειάς του.

Στην έννοια των συνήθων αποδοχών περιλαμβάνεται, ό, τι καταβάλλεται στο μισθωτό τακτικά και μόνιμα ως αντάλλαγμα της εργασίας του, τόσο ο πάγιος μισθός ή το ημερομίσθιο, όσο και κάθε είδους πρόσθετες συμπληρωματικές παροχές, είτε σε χρήμα είτε σε είδος (όπως λ.χ. τροφή, κατοικία, ποσοστά, επιδόματα κλπ).

Εκτός από τις αποδοχές της άδειας ο μισθωτός δικαιούται και επίδομα αδείας. Το επίδομα αδείας δεν μπορεί να υπερβεί για όσους αμείβονται με μισθό τον μισό μισθό και για όσους αμείβονται με ημερομίσθιο τα 13 ημερομίσθια.

– ΠΟΤΕ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΟΙ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΔΕΙΑΣ

Τόσο οι αποδοχές αδείας όσο και το επίδομα αδείας προκαταβάλλονται στον μισθωτό κατά την έναρξη της άδειάς του και δεν συμψηφίζονται με ανώτερες των νομίμων καταβαλλόμενες αποδοχές.

– ΠΟΤΕ ΔΙΠΛΑΣΙΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΑΔΕΙΑΣ

Αν από υπαιτιότητα του εργοδότη δεν χορηγηθεί η άδεια μέχρι το τέλος του ημερολογιακού έτους, ο εργαζόμενος δικαιούται τις αποδοχές άδειας αυξημένες στο 100%. Δεν διπλασιάζεται όμως το επίδομα άδειας.

Αποδοχές αδείας σε περίπτωση λήξης σύμβασης

Εάν λήξει η σύμβαση εργασίας με οποιονδήποτε τρόπο, και ο εργαζόμενος δεν είχε πάρει την κανονική του άδεια που του οφείλεται, τότε δικαιούται τις αποδοχές τις οποίες θα έπαιρνε αν του είχε χορηγηθεί η άδεια. Αποζημίωση αδείας και επίδομα αδείας, αναλόγως προς τον χρόνο υπηρεσίας.

α) Κατά το πρώτο ημερολογιακό έτος που έγινε η πρόσληψή του, δικαιούται να λάβει 2 ημερομίσθια ή 2/25 του μισθού για κάθε μήνα απασχόλησης, όπως και 2 ημερομίσθια σαν επίδομα αδείας (με τον περιορισμό του μισού μισθού ή των 13 ημερομισθίων).

β) Κατά το δεύτερο ημερολογιακό έτος, ο μισθωτός επίσης δικαιούται επίσης 2 ημερομίσθια ή 2/25 του μισθού για κάθε μήνα απασχόλησης, όπως και 2 ημερομίσθια σαν επίδομα αδείας( με τον περιορισμό του μισού μισθού ή των 13ημερομισθίων). 

γ) Κατά το τρίτο ημερολογιακό έτος και για τα επόμενα οφείλονται αποδοχές πλήρους αδείας και επιδόματος αδείας, που αντιπροσωπεύουν αυτές που θα δικαιούταν ο μισθωτός εάν έπαιρνε την άδειά του κατά το χρονικό διάστημα της λύσης της σχέσης εργασίας.

YΠΟΛΟΓΙΣΤΕ ΟΝLINE ΤΗΝ ΑΔΕΙΑ ΣΑΣ

Περισσότερες πληροφορίες: https://www.kepea.gr/

Μοιραστείτε το άρθρο!