Εκλογές 2019: Μάθε που ψηφίζεις και αν δικαιούσαι ειδική άδεια!

Εκλογές 2019: Μάθε που ψηφίζεις και αν δικαιούσαι ειδική άδεια!

Σύμφωνα με απόφαση του Υπουργείου Εργασίας, ειδική άδεια με αποδοχές δικαιούνται και οι υπάλληλοι στον ιδιωτικό τομέα για την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος. Παράλληλα, άνοιξε η εφαρμογή του Υπουργείου Εσωτερικών «Μάθε Πού Ψηφίζεις», μέσω της οποίας οι πολίτες μπορούν να μάθουν σε ποιο εκλογικό διαμέρισμα ψηφίζουν στις επερχόμενες εκλογές.


Ειδική άδεια για τις εκλογές στον ιδιωτικό τομέα

Όσοι απασχολούν υπαλλήλους και υπάγονται στον ιδιωτικό τομέα, υποχρεούνται να χορηγήσουν στο προσωπικό τους ειδική άδεια απουσίας με αποδοχές για τη διευκόλυνση άσκησης του εκλογικού δικαιώματός τους, κατά τις προσεχείς περιφερειακές και δημοτικές εκλογές και τις ευρωεκλογές της 26ης Μαΐου, καθώς και κατά τις τυχόν επαναληπτικές εκλογές.

Η εκλογική άδεια που δίδεται, δεν συμψηφίζεται με την κανονική ή άλλης μορφής άδεια, ενώ η διάρκειά της είναι ανάλογη με τη χιλιομετρική απόσταση.

Α. Για τους μισθωτούς για τους οποίους εφαρμόζεται καθεστώς εξαήμερης εβδομαδιαίας εργασίας:

α) Σε όσους μετακινηθούν σε απόσταση 100-200 χιλιομέτρων, χορηγείται άδεια μιας (1) εργάσιμης ημέρας.

β) Σε όσους μετακινηθούν σε απόσταση άνω των 200-400 χιλιομέτρων, χορηγείται άδεια δύο (2) εργασίμων ημερών.

γ) Σε όσους μετακινηθούν σε απόσταση 400 χιλιομέτρων και άνω χορηγείται άδεια τριών (3) εργασίμων ημερών, εφόσον μετακινηθούν εξ ολοκλήρου οδικώς, με βάση υπεύθυνη δήλωσή τους.

δ) Σε όσους μετακινηθούν σε νησιά, για τα οποία δεν υπάρχει οδική πρόσβαση, ο αριθμός των ημερών αδείας που χορηγείται θα εξετάζεται κατά περίπτωση, ανάλογα με την απόσταση και τις ειδικές συνθήκες μετακίνησης, χωρίς ωστόσο να υπερβαίνει τις τρεις (3) εργάσιμες ημέρες.

Β. Για τους μισθωτούς για τους οποίους εφαρμόζεται καθεστώς πενθήμερης εβδομαδιαίας εργασίας:

α) Σε όσους μετακινηθούν, για την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος σε απόσταση άνω των 200-400 χιλιομέτρων, χορηγείται άδεια μιας (1) εργάσιμης ημέρας.

β) Σε όσους μετακινηθούν σε απόσταση 400 χιλιομέτρων και άνω, χορηγείται άδεια δύο (2) εργασίμων ημερών, εφόσον μετακινηθούν εξ ολοκλήρου οδικώς, με βάση υπεύθυνη δήλωσή τους.

γ) Σε όσους μετακινηθούν σε νησιά, για τα οποία δεν υπάρχει οδική πρόσβαση, ο αριθμός των ημερών αδείας που χορηγείται θα εξετάζεται κατά περίπτωση, ανάλογα με την απόσταση και τις ειδικές συνθήκες μετακίνησης, χωρίς ωστόσο να υπερβαίνει τις τρεις (3) εργάσιμες ημέρες.

Για όσους εκ των μισθωτών, η Κυριακή 26 Μαΐου 2019 ή/και η Κυριακή 2 Ιουνίου 2019 (ημέρες διεξαγωγής ψηφοφορίας), είναι εργάσιμη/ες, αυτή/ές θεωρείται/ούνται ως ημέρα/ες ειδικής αδείας απουσίας με αποδοχές.


Εκλογές 2019: Μάθε που ψηφίζεις με… ένα κλικ

Σε λειτουργία τέθηκε η εφαρμογή του Υπουργείου Εσωτερικών «Μάθε Πού Ψηφίζεις», μέσω της οποίας οι Έλληνες πολίτες μπορούν να δουν σε ποια περιοχή και σε ποιο εκλογικό διαμέρισμα ψηφίζουν στις Ευρωεκλογές 2019.

Στην ειδική εφαρμογή μπορεί ο ενδιαφερόμενος να εισάγει τα προσωπικά στοιχεία του (όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο, όνομα μητέρας και χρονολογία γέννησης), προκειμένου να μάθει που ακριβώς ψηφίζει.

Στην ίδια πλατφόρμα μπορούν να πληροφορηθούν που ψηφίζουν και οι Ευρωπαίοι πολίτες με τον ίδιο τρόπο, συμπληρώνοντας δηλαδή τα στοιχεία τους.

Μάθε ΕΔΩ πού ψηφίζεις

Μοιραστείτε το άρθρο!