Δεύτερη Επιχειρηματική Ευκαιρία ΟΑΕΔ – Επιδότηση έως 36.000€

Δεύτερη Επιχειρηματική Ευκαιρία ΟΑΕΔ – Επιδότηση έως 36.000€

«Άνοιξε» χθες το ενισχυμένο πρόγραμμα δεύτερης επιχειρηματικής ευκαιρίας του ΟΑΕΔ για το 2022, με επιδότηση έως 36.000 € σε ανέργους. Σκοπός του προγράμματος είναι, να δώσει μια δεύτερη επιχειρηματική ευκαιρία σε πρώην επιχειρηματίες ώστε να δημιουργήσουν μια νέα επιχείρηση και να επανενταχτούν στην αγορά εργασίας.


Από την Τετάρτη 9 Μαρτίου, ξεκινά η υποβολή αιτήσεων για το πρόγραμμα «δεύτερη επιχειρηματική ευκαιρία» με έμφαση στις γυναίκες και στην ψηφιακή οικονομία.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Δικαιούχοι είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι που πληρούν όλες τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

  1. έχουν διακόψει την επιχειρηματική δραστηριότητα στο διάστημα 1/1/2012 – 31/12/2021,
  2. δεν έχουν μεταβιβάσει την επιχείρησή τους ή το μερίδιό τους σε επιχείρηση η οποία ανήκε σε συζύγους ή πρόσωπα α’ ή β’ βαθμού συγγένειας,
  3. δεν έχουν ασκήσει οποιαδήποτε επαγγελματική/επιχειρηματική δραστηριότητα από· 01/01/2022 έως τη δημοσίευση της Υπουργικής Απόφασης, και  
  4. έχουν καταβάλει στον Ειδικό Λογαριασμό Ανεργίας τη μηνιαία εισφορά 10 € για τουλάχιστον 1 έτος ή την έχουν ρυθμίσει και είναι ενήμεροι με τους όρους της ρύθμισης.

Στο πρόγραμμα επίσης μπορούν να υποβάλουν αίτηση και άνεργοι πρώην επιχειρηματίες που δεν έχουν προχωρήσει σε νέα έναρξη δραστηριότητας. Η μόνη προϋπόθεση είναι ότι, μετά την κοινοποίηση της θετικής αξιολόγησης (προέγκριση) του επιχειρηματικού τους σχεδίου από τον ΟΑΕΔ θα προχωρήσουν στην έναρξη δραστηριότητας σε ΔΟΥ εντός δύο μηνών.

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ

Η επιχορήγηση διαρκεί 12 μήνες, με 3μηνη δέσμευση και το ποσό επιχορήγησης κυμαίνεται:

  • από 12.000 € (για ατομική επιχείρηση)
  • έως 24.000 € (για επιχείρηση με τρεις δικαιούχους εταίρους).

Μετά την ολοκλήρωση της 3μηνης δέσμευσης, η διάρκεια μπορεί να επεκταθεί κατά 12 μήνες και το συνολικό ποσό της επιχορήγησης θα κυμανθεί από 20.000 € έως 36.000 €, κατόπιν αίτησης.

Σημειώνεται ότι στο πρόγραμμα έχουν γίνει οι παρακάτω αλλαγές που το καθιστούν πιο ευέλικτο, ελκυστικό και αποτελεσματικό:

  • Τουλάχιστον 40% των θέσεων θα καλυφτούν από άνεργες γυναίκες
  • ΑμεΑ και γυναίκες θύματα έμφυλης βίας λαμβάνουν 60% επιπλέον μόρια
  • Επιχειρήσεις ψηφιακής οικονομίας λαμβάνουν 40% επιπλέον μόρια
  • Επιτρέπεται η συστέγαση σε θερμοκοιτίδες (business incubators), χώρους· συνεργασίας (coworking spaces) και άλλες δομές ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας, καθώς και η λειτουργία εντός οικίας για ψηφιακές επιχειρήσεις.

Περισσότερες πληροφορίες για το Πρόγραμμα Δεύτερη Επιχειρηματική Ευκαιρία: www.oaed.gr/

Μοιραστείτε το άρθρο!